Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2006-12

ZK-06-2006-12.doc  ZK-06-2006-12pr1.tif
Číslo materiálu12
Číslo jednacíZK-06-2006-12
NázevProgram obnovy venkova Vysočiny - žádost obce Věžná o změnu účelu použití poskytnuté dotace
Zpracoval L. Hrůza
Předkládá M. Černá
Počet příloh
Popis problémuDne 14. 6. 2006 obdržel krajský úřad žádost obce Věžná o změnu účelu použití dotace ve výši 127.000,- Kč poskytnuté v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny v roce 2006 na projekt ,,Terénní úpravy kolem obecní haly" (příloha č. 1). Důvodem žádosti obce je navýšení nákladů dostavby obecní haly oproti plánovanému rozpočtu, po jejichž uhrazení již obec není schopna uhradit příslušný vlastní podíl celkových nákladů podpořeného projektu.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje navrhuje zastupitelstvu kraje zamítnout žádost obce Věžná o změnu účelu použití poskytnuté dotace. Žádost není v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina č. 22/05 pro poskytování účelových dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny ani s Dodatkem č.1 k těmto Zásadám.
StanoviskaVýbor regionálního rozvoje zastupitelstva kraje:
Výbor navrhuje zastupitelstvu kraje zamítnout žádost obce Věžná o změnu účelu použití poskytnuté dotace s doporučením odboru regionálního rozvoje zvážit zapracování možnosti převodu poskytnuté dotace na náhradní projekt v rámci typů podporovaných projektů do Zásad pro rok 2007.

Rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje na svém jednání dne 27. 6. 2006 přijmout návrh usnesení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
zamítá
změnu účelu použití dotace poskytnuté v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0129/02/2006/ZK ze dne 28. 3. 2006 obci Věžná z původního účelu použití "Terénní úpravy kolem obecní haly" na nový účel použití "Dostavba obecní haly".
Odpovědnost ORR
Termín 11. 7. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz