Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2006-02

ZK-06-2006-02.doc
Číslo materiálu02
Číslo jednacíZK-06-2006-02
NázevZpráva o činnosti rady kraje
Zpracoval M. Vystrčil
Předkládá M. Vystrčil
Počet příloh
Popis problémuPodle § 58, odst. 4, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, rada kraje na každém jednání zastupitelstva podává informaci o své činnosti.
Návrh řešení Z každého zasedání rady kraje se vyhotovuje zápis, který obsahuje zákonem předepsané informace. Tyto zápisy jsou zasílány politickým klubům a jsou zveřejňovány i na internetu. Zápisy ze zasedání rady kraje č. 18 až 19/2006 jsou přílohami tohoto materiálu. Navrhuje se, aby zpráva o činnosti rady kraje byla přednesena ústně. Členové zastupitelstva mají možnost položit dotazy a na závěr zprávu mohou vzít na vědomí.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
Odpovědnost rada kraje
Termín 11. 7. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz