Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 31/2010

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 31/2010, které se konalo dne 8. 10. 2010 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení
Přítomno 6 členů rady viz prezenční listina ze dne 8. 10. 2010.
Hejtman J. Běhounek zahájil zasedání rady kraje a omluvil nepřítomnost J. Novotného, P. Krčála a Z. Ryšavého.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
1. Zahájení
2. Překážka na straně zaměstnavatele
3. Rozprava členů rady
Usnesení 1521/31/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 8. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

02. Překážka na straně zaměstnavatele
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1522/31/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: OŠMS
termín: 11. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2010-02.doc

03. Rozprava
Bez rozsáhlejší diskuze.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 31/2010 s tím, že další zasedání se bude konat dne 12. 10. 2010, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 31/2010 dne 8. 10. 2010.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 8. 10. 2010 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz