Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2008-31

RK-15-2008-31.doc
Číslo materiálu31
Číslo jednacíRK-15-2008-31
NázevNávrh rozpočtového opatření - dotace na provoz na pořádání odborné konference "Vysočina VIII. centrální sterilizace" pro Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Zpracoval R. Hošek
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, pořádá celostátní odbornou konferenci "Vysočina VIII. centrální sterilizace". Konference se bude konat 13. - 14. května 2008 v hotelu Ski Nové Město na Moravě. Konference je pořádána ve spolupráci s Českou společností pro sterilizaci.

Hlavní téma konference:
* Zavádění standardů kvality ve zdravotnických zařízeních kraje Vysočina
* Priony a legislativa z právního hlediska
* Příprava nemocnice k akreditaci
* Kvalita sterilizace a její kontrola
* Aktuální problematika prodloužení platnosti vydání osvědčení a registrace
* Aktuální problematika celoživotního vzdělávání
* Epidemiologie, význam dekontaminace a perspektivy
* Rekonstrukce, validace a certifikace CS
* Multifunkční operační sály
* Chemotermická dezinfekce termolabilních endoskopů
* Použití jednorázových ZP vícekrát - teorie a praxe
* Právní odpovědnost a kompetence zaměstnanců CS

Účast na odborné konferenci bude ohodnocena 6 kreditními body pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Konference se pravidelně účastní 230 - 250 posluchačů, celkový rozpočet je 260 tis. Kč. Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace požádala o příspěvek na pokrytí části nákladů spojených s pořádáním této konference ve výši 30 tis. Kč.
Návrh řešení Účelem příspěvku je podpora tradiční odborné konference celostátního významu pořádané na území kraje, kterou pořádá Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace.

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 0499/07/2007/ZK v rámci § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví schválilo financování vybraných osvětových akcí na celokrajské či celorepublikové úrovni, např. chirurgické dny, anesteziologické dny apod. ve výši 300 tis. Kč. Radě kraje se doporučuje poskytnutí příspěvku.
StanoviskaEkonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, IČ 00842001 ve výši 30 tis. Kč za účelem krytí části nákladů spojených s pořádáním celostátního odborné konference "Vysočina VIII. centrální sterilizace";
schvaluje
* v rámci kapitoly Zdravotnictví zvýšení § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 30 tis. Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, při současném snížení § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 30 tis. Kč;
* zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace o částku 30 tis. Kč s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním celostátní konference "Vysočina VIII. centrální sterilizace".
Odpovědnost Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o., OSVZ, ekonomický odbor
Termín 12. 05. 2008
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz