Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2008-17

RK-15-2008-17.doc
Číslo materiálu17
Číslo jednacíRK-15-2008-17
NázevDelegování zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Zpracoval J. Pospíchal
Předkládá L. Staněk
Počet příloh
Popis problémuKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace zajišťuje dodavatele na veřejnou zakázku "Dodávky svislých dopravních značek včetně upínacího materiálu a patek v roce 2008". Zajištění tohoto dodavatele je veřejnou zakázkou podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Veřejná zakázka je vypsána dle § 21 odst. 1 písm. f) zjednodušené podlimitní řízení.
Návrh řešení Výzva na "Dodávky svislých dopravních značek včetně upínacího materiálu a patek v roce 2008" dle § 21 odst. 1 písm. f) zjednodušené podlimitní řízení byla provedena Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Tato výzva je v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 11. 2007, kterými se stanoví praktické provedení postupů kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. Výzva byla schválena odborem majetkovým Krajského úřadu kraje Vysočina dne 25. 4. 2008. Podle čl. 5 odst. 4 Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina rada kraje deleguje zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení nabídek na:
"Dodávky svislých dopravních značek včetně upínacího materiálu a patek v roce 2008", která se uskuteční dne 28. 5. 2008 od 10:50 hodin v zasedací místnosti Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace v Jihlavě.
StanoviskaOdbor majetkový nemá k předloženému materiálu žádné připomínky a souhlasí s formou výběrového řízení.
Návrh usneseníRada kraje
deleguje
pana (paní) *......................... a zástupce politického klubu *........................................ a Ing.Ivanu Ševecovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a pana (paní)*............................................. a zástupce politického klubu *................................a Ing. Jaroslava Pospíchala , pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení na "Dodávky svislých dopravních značek včetně upínacího materiálu a patek v roce 2008", která se uskuteční dne 28. 5. 2008
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 12. 5. 2008
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz