Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2008-13

RK-15-2008-13.doc  RK-15-2008-13pr1.doc
Číslo materiálu13
Číslo jednacíRK-15-2008-13
NázevPřihlášení projektu Portál strategického řízení úřadu do soutěže Inovace ve veřejné správě za rok 2008
Zpracoval M. Šulc
Předkládá M. Šulc
Počet příloh
Popis problémuMinisterstvo vnitra ČR vyhlásilo čtvrtý ročník soutěže o cenu MV za inovaci ve veřejné správě za rok 2008. Posláním soutěže je ocenit nové netradiční nápady a řešení přispívající ke zlepšování činnosti organizace či ke zvyšování kvality, výkonnosti či efektivnosti poskytovaných veřejných služeb, které se mohou stát příklady dobré praxe a sloužit jako inspirace dalším organizacím.
Návrh řešení Pracovníci odboru analýz, jako nositelé agendy řízení kvality na krajském úřadu a autoři Portálu strategického řízení úřadu, považují za vhodné řešení do soutěže přihlásit. Dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je o podání přihlášky oprávněna rozhodnout Rada kraje Vysočina.
StanoviskaOdbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
přihlásit projekt "Portál strategického řízení úřadu" do soutěže "Inovace ve veřejné správě za rok 2008" dle materiálu RK-15-2008-13 př. 1.
Odpovědnost odbor analýz
Termín 15. 5. 2008
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz