Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2007-32

RK-33-2007-32.doc
Číslo materiálu32
Číslo jednacíRK-33-2007-32
NázevDelegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
Zpracoval J. Koten
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Třebíč, příspěvková organizace, Purkyňovo náměstí 2, PSČ 674 01 Třebíč (dále jen nemocnice) vyhlásila výzvu k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) s názvem "Úklid budovy centrálních laboratoří".
Předmětem veřejné zakázky je:
* provádění pravidelného komplexního úklidu objektu laboratoří v nemocnici kvalitní úklidovou technikou - mopovým systémem s dobrou dekontaminační technikou. Komplexní úklid zahrnuje mytí a desinfekci podlahových a dalších ploch, odstraňování prachu z nábytku, zajištění úklidových pomůcek, čistících a desinfekčních prostředků, sáčků do odpadkových košů, pytlů na komunální odpad, manipulaci se zdravotnickým odpadem a jeho separaci v souladu s provozním řádem odpadového hospodářství nemocnice.
* provádění nepravidelného komplexního úklidu výše uvedeného objektu, a to pouze na objednávku dle potřeby zadavatele. Jedná se o mytí oken, mytí žaluzií, odmytí a pokládání polymerních vosků.
Doba plnění předmětu veřejné zakázky je stanovena na 4 roky.

Zadavatel v zadávací dokumentaci si vyhradil také možnost využití opčního práva, rozšiřujícího rozsah předmětu veřejné zakázky o další úklidové služby prostor specifikovaných v přílohách zadávací dokumentace. Doba možného využití opčního práva je stanovena do 3 let od uzavření smlouvy s vítězným uchazečem.

Zadavatel v souladu s § 71 odst. 1 ustanovil komisi pro otevírání obálek a jednání komise proběhne dne 3. 12. 2007.
V souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina (dále jen Pravidla) žádá nemocnice o delegování zástupců zřizovatele do hodnotící komise.
Jednání hodnotící komise je stanoveno na 10. 12. 2007 v 9:00 hodin v zasedací místnosti administrativní budovy č. 310 na adrese Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, Purkyňovo náměstí 2, PSČ 674 01 Třebíč.
Návrh řešení Podle čl. 5 odst. 4 Pravidel rozhoduje rada kraje o účasti zástupce zřizovatele v hodnotící komisi.
Návrh předpokládá doplnění zástupce z řad členů zastupitelstva, zástupce z politické strany a jednoho zástupce z řad pracovníků úřadu, jako zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do hodnotící komise přímo na jednání rady.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
deleguje
......................................., zástupce politické strany ......................, a ing. Tomáše Halačku, pracovníka zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, jako zástupce zřizovatele a ..............................., zástupce politické strany ..................., a Jana Kotena, pracovníka oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, jako náhradníky za zástupce zřizovatele do hodnotící komise pro veřejnou zakázku "Úklid budovy centrálních laboratoří", pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, Purkyňovo náměstí 2, PSČ 674 01 Třebíč.
Odpovědnost Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Termín 3. 12. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz