Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2007-23

RK-24-2007-23.doc  RK-24-2007-23pr1.doc  RK-24-2007-23pr2.doc  RK-24-2007-23pr3.doc
Číslo materiálu23
Číslo jednacíRK-24-2007-23
NázevDatové centrum kraje Vysočina - pilotní projekt KrÚ kraje Vysočina a Nemocnice Jihlava
Zpracoval P. Pavlinec
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuV průběhu roku 2007 se na odbor informatiky obrátilo několik organizací zřizovaných krajem s dotazem na možné technické a finanční řešení problematiky rapidně narůstajících nároků na kapacity datových úložišť. Situace začíná být nejkritičtější ve zdravotnických zařízeních kraje. Tam díky souběhu několika projektů pokračující digitalizace diagnostiky (tzv. PACS), zřízení digitálních kamerových systémů a narůstajícím nárokům na dlouhodobou archivaci lékařských dat dochází k exponenciálnímu nárůstu nároků na datová úložiště. V podobné situaci se ocitají např. ZZS (zálohování dispečinku ve vzdálené lokalitě), KSÚS (nároky nově připravovaného IS SÚS) a KrÚ (objemové nároky zálohování GIS, emailu a datových skladů).
Návrh řešení Vzhledem k tomu, že všechny výše jmenované organizace jsou již v současné době propojeny vysokokapacitní sítí ROWANet bylo by z pohledu OI ideálním řešením problému vytvoření společné platformy pro ukládání, zálohování a archivaci dat. Tato platforma by byla z velké části řešena v úrovni jednotné architektury a organizačních pravidel úloh ukládání dat při zachování značné autonomie a odlišných bezpečnostních a funkčních specifik jednotlivých organizací.

Navrhujeme proto vypsat zakázku na řešení tzv. distribuovaného datového centra kraje Vysočina a to formou pilotního projektu v prostředí KrÚ a Nemocnice Jihlava. Výstupem této společné zakázky řešené formou smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání dle materiálu RK-24-2007-23, př.1 by bylo řešení, které by mohlo být aplikováno po nasazení a otestování i na další organizace.

Předmětem tohoto materiálu není řešení samotného financování nákupu Datového centra kraje Vysočina. Tento aspekt bude řešen až na základě výstupů veřejné zakázky formou následného materiálu na RK.
StanoviskaNemocnice Jihlava - s navrženým postupem souhlasíme s jedinou připomínkou, a to k vyjasnění způsobu financování před uzavřením smlouvy s dodavatelem. Důvodem připomínky je napjatý investiční plán nemocnice pro letošní rok. Účast nemocnice na této akci je dána nezbytností, rozšířit kapacitu úložiště, která přestává dostačovat a současně požadavky vyplývající z legislativy, kdy pro ukládání pacientských dat a snímků je nezbytné mít dvě na sobě nezávislá úložiště dat.

Odbor majetkový -souhlasí se způsobem zadání veřejné zakázky dle materiálů
RK-24-2007-23.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání dle materiálu RK-24-2007-23, př. 1;
* zahájit zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku "Datové centrum kraje Vysočina - pilotní projekt KrÚ kraje Vysočina a Nemocnice Jihlava" dle materiálu RK-24-2007-23, př. 2;
jmenuje
členy hodnotící komise a jejich náhradníky RK-24-2007-23, př. 3.
Odpovědnost OI
Termín 1. 10. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz