Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-12-2007-56upr1

RK-12-2007-56upr1.doc  RK-12-2007-56upr1pr1.doc  RK-12-2007-56upr1pr2.doc  RK-12-2007-56upr1pr3.doc  RK-12-2007-56upr1pr4.doc
Číslo materiálu56upr1
Číslo jednacíRK-12-2007-56upr1
NázevPostup ředitelů příspěvkových organizací do vyššího platového stupně
Zpracoval R. Hošek
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuŘeditelka Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace, Bc. Alena Brožková, získala dne 29. ledna 2007 vysokoškolské vzdělání studiem v bakalářském studijním programu. Tuto skutečnost je v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, nutno zohlednit při zápočtu praxe.
Ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Ing. Pavel Hrala a ředitel Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace, Jiří Hormadl, dosáhnou délky započitatelné praxe, která je stanovena v nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, jako podmínka pro postup do vyššího platové stupně.
Návrh řešení V souladu s § 4 nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, přísluší výše uvedeným ředitelům příspěvkových organizací tarifní plat ve vyšším platovém stupni, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
stanoví
v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, plat v nové výši:
* Bc. Aleně Brožkové, ředitelce Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-12-2007-56upr1, př. 2;
* Ing. Pavlovi Hralovi, řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-12-2007-56upr1, př. 3;
* Jiřímu Hormandlovi, řediteli Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-12-2007-56upr1, př. 4.
Odpovědnost odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Termín duben 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz