Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-13-2007-22

RK-13-2007-22.doc
Číslo materiálu22
Číslo jednacíRK-13-2007-22
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů u Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín
Zpracoval M. Kučírková
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuStřední uměleckoprůmyslovou školu v Jihlavě-Heleníně navštívila ve dnech 11. 2. až 15. 2. 2007 delegace studentů a pedagogických pracovníků z Francie města Troyes. Tato návštěva se uskutečnila v rámci uzavřené spolupráce mezi krajem Vysočina a regionem Champagne Ardenne, která se má rozvíjet i v následujících měsících. Výměnný pobyt studentů i pedagogických pracovníků je financován z projektu Leonardo. Další náklady spojené s návštěvou jsou hrazeny z mimorozpočtových zdrojů a sponzorských úhrad kromě dopravy. Jedná se o přepravu účastníků z letiště a na letiště, na poznávací akce do Pleasu Havlíčkův Brod a na návštěvu města Telče. Tyto náklady na dopravu jsou ve výši 16 tis. Kč. Ve schváleném rozpočtu na rok 2007 je mezi dalšími možnými finančními požadavky odboru školství, mládeže a sportu v roce 2007 zahrnuta podpora mezinárodních aktivit mezi organizacemi kraje Vysočina a organizacemi zahraničních krajů, s nimiž má kraj navázány smlouvy o spolupráci. Z těchto důvodů žádá Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava-Helenín o zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz o 16 tis. Kč na úhradu výše uvedených nepokrytých nákladů na dopravu.
Návrh řešení Navrhuje se zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu o 16 tis. Kč snížením položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje a zároveň se navrhuje zvýšení příspěvku na provoz o 16 tis. Kč pro Střední uměleckoprůmyslovou školu Jihlava-Helenín dle materiálu
RK-13-2007-22.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Aktuální stav položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 3. 4. 2007 je 29 124 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci Střední uměleckoprůmyslové škole Jihlava-Helenín ve výši
16 000 Kč na úhradu nákladů na dopravu spojenou s výměnným pobytem studentů a pedagogických pracovníků z Francie dle materiálu RK-13-2007-22;
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu,
§ 3122 Střední odborné školy o částku 16 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 16 000 Kč s určením pro Střední uměleckoprůmyslovou školu Jihlava-Helenín, IČ 60545976 na úhradu nákladů na dopravu spojenou s výměnným pobytem studentů a pedagogických pracovníků z Francie dle materiálu RK-13-2007-22;
* zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz u Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava-Helenín o částku 16 000 Kč na úhradu nákladů na dopravu spojenou s výměnným pobytem studentů a pedagogických pracovníků z Francie dle materiálu
RK-13-2007-22.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín duben 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz