Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-13-2007-06

RK-13-2007-06.doc  RK-13-2007-06pr1.doc
Číslo materiálu06
Číslo jednacíRK-13-2007-06
NázevSoutěž stavba Vysočiny, návrh na přihlášení staveb do soutěže
Zpracoval H. Strnadová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuStavební sdružení Vysočina za úzké spolupráce s krajem Vysočina a krajskými representacemi Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě vypisuje a pořádá soutěž Stavba Vysočiny 2006. V soutěži je vypsáno pro novostavby a rekonstrukce celkem 6 samostatných soutěžních odborných kategoriích. Do soutěže mohou být kterýmkoli z účastníků výstavby přihlášena stavební díla, která byla dána do provozu v období od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2006. Bližší informace jsou k dispozici na www.stavbavysociny.cz.
Návrh řešení Kraj Vysočina jako jeden z nejvýznamnějších investorů na území kraje má dle názoru OM příležitost v této soutěži presentovat svou investiční činnost a ucházet se o odborné nebo laické ocenění. S ohledem na strukturu stavebních akcí, které kraj Vysočina v uvedeném období realizoval, navrhuje OM přihlásit do soutěže některé z dopravních staveb a staveb pro občanskou vybavenost uvedených do provozu v roce 2006. Vytipované stavby jsou uvedeny v materiálu RK-13-2007-06, př. 1.
Presentační poplatek navrhuje OM uhradit z Kapitoly nemovitý majetek, Položka Výdaje spojené s majetkem kraje (9 tis. Kč za první stavbu, každá další o 1 tis. Kč méně).
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
přihlásit stavby dle materiálu RK-13-2007-06, př. 1 do soutěže Stavba Vysočiny 2006, kategorie A1 - Stavby občanské vybavenosti, B1 - Stavby dopravní, inženýrské a vodohospodářské;
schvaluje
úhradu presentačního poplatku z Kapitoly nemovitý majetek, položka Výdaje spojené s majetkem kraje.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 27. dubna 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz