Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-13-2007-03

RK-13-2007-03.doc
Číslo materiálu03
Číslo jednacíRK-13-2007-03
NázevDarování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Zpracoval Z. Maštera
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o bezúplatný převod pozemku, který je součástí místní komunikace ve vlastnictví města Havlíčkův Brod z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod.
Město Havlíčkův Brod vlastní většinu pozemků silnice v ulici Jihlavská. Kraj Vysočina je vlastníkem pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci původ evidence nemovitostí par. č. 1967/2-jiná plocha o výměře 162 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod, který byl svěřen do správy České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy, Školní 764, Humpolec. Protože město hodlá v této ulici provést stavbu "Veřejné osvětlení ul. Jihlavská čp. 1933-1938, Havlíčkův Brod", která předpokládá uložení kabelů VO do pozemků v této ulici, hodlá město Havlíčkův Brod sjednotit všechny pozemky této ulice pod jednoho vlastníka - město Havlíčkův Brod.
Město Havlíčkův Brod požádalo kraj Vysočina o bezúplatný převod uvedeného pozemku z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod.
Návrh řešení Převodem uvedeného pozemku do vlastnictví města Havlíčkův Brod by došlo ke sjednocení vlastnictví pozemků pod místní komunikací na ulici Jihlavská v Havlíčkově Brodě. Odbor majetkový po dohodě s Českou zemědělskou akademií v Humpolci doporučuje radě kraje rozhodnout zveřejnit záměr darování tohoto pozemku do vlastnictví města Havlíčkův Brod a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně převést tento pozemek z vlastnictví kraje do vlastnictví města Havlíčkův Brod.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnutí zveřejnit záměr darování pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci, původ EN par. č. 1967/2-jiná plocha o výměře 162 m2 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod a doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně převést pozemek vedený v zjednodušené evidenci, původ EN par. č. 1967/2-jiná plocha o výměře 162 m2 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod.
StanoviskaSouhlasné stanovisko České zemědělské akademie v Humpolci ze dne 22. 3. 2007.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci, původ EN par. č. 1967/2-jiná plocha o výměře 162 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek vedený v zjednodušené evidenci, původ EN par. č. 1967/2-jiná plocha o výměře 162 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 26. 6. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz