Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-13-2007-02

RK-13-2007-02.doc  RK-13-2007-02pr1.doc
Číslo materiálu02
Číslo jednacíRK-13-2007-02
NázevDodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina byl investorem staveb "II/360 Velké Meziříčí - obchvat, 2. a 3. stavba". Obě stavby byly zkolaudovány a následně proběhlo s vlastníky stavbami dotčených pozemků jejich majetkoprávní vypořádání. V současné době jsou pozemky v k.ú. Oslavice a v k. ú. Velké Meziříčí vedené na majetkových účtech kraje Vysočina.
Návrh řešení Nemovitosti je třeba vyvést z majetkových účtů kraje a předat je do správy příslušné příspěvkové organizace. Stavby "II/360 Velké Meziříčí - obchvat, 2. a 3. stavba" budou do správy Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace převedeny na základě předávacího protokolu.
Návrh předpokládá doporučení schválit zastupitelstvem kraje dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým se pozemky pod stavbami "II/360 Velké Meziříčí - obchvat, 2. a 3. stavba" v rozsahu dle materiálu
RK-13-2007-02, př. 1 předají do správy příspěvkové organizace.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 101 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-13-2007-02, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 15. 5. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz