Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2007-44

RK-11-2007-44.doc
Číslo materiálu44
Číslo jednacíRK-11-2007-44
NázevNávrh na podporu
Zpracoval Z. Čech
Předkládá M. Vystrčil
Počet příloh
Popis problémuMartina Sáblíková, žákyně Sportovního gymnázia v Novém Městě na Moravě, členka oddílu Mars Svratka a zároveň i reprezentačního týmu rychlobruslení ČR vybojovala v termínu 9. až 11. března. 2007 dvě zlaté medaile na Mistrovství světa v americkém Salt Lake City. První zlatou medaili získala 9. března 2007 na trati na 3 000 metrů a druhou 11. března na trati na 5 000 metrů. Zároveň vytvořila světový rekord na trati na 5 000 metrů. O týden později v kanadském Calgary na závodech "Olympic Oval Final" překonala vlastní rekordní zápis z loňského března o 19,95 vteřiny a jako první žena všech dob pokořila na trati 10 000 metrů hranici 14 minut.
Návrh řešení Na základě výše uvedených fakt navrhujeme Radě kraje Vysočina darovat Martině Sáblíkové 3 karty CCS BONUS v celkové hodnotě 81 535,50 Kč dle materiálu RK-11-2007-44, př. 1. S pořízením a předáním výše uvedeného daru se nepočítalo ve schváleném rozpočtu na rok 2007. Navrhujeme proto radě kraje hradit výše uvedený dar z položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje. CCS karty budou Martině Sáblíkové předány po podepsání smlouvy viz
RK-11-2007-44, př. 1.
StanoviskaEkonomický odbor nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dar (3 karty CCS BONUS) Martině Sáblíkové, v celkové výši 81 535,50 Kč dle materiálu RK-11-2007-44 a RK-11-2007-44, př. 1, jako uznání za vynikající sportovní úspěchy a skvělou reprezentaci Vysočiny;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení výdajů rozpočtu kraje, kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost o částku 81 540,Kč určenou na dar pro Martinu Sáblíkovou, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 81 540 Kč dle materiálu RK-11-2007-44, př. 1.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, odboru ekonomický, odbor sekretariátu ředitele
Termín 31. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz