Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-12-2007-61

RK-12-2007-61.doc
Číslo materiálu61
Číslo jednacíRK-12-2007-61
NázevVyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
Zpracoval J. Koten
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje schválilo svým usnesením 0205/03/2005/ZK ze dne 17. 5. 2005 "Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina", dále jen "Zásady". Dle těchto "Zásad" podala Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace (dále jen nemocnice), návrh na vyřazení nepotřebného majetku.
Dne 9. 2. 2007 rozhodl písemně ředitel nemocnice o přebytečném a nepotřebném majetku:
* Server Tesco TS 7WL včetně příslušenství, inventární číslo 9125, rok výroby 1999, pořizovací cena 147 218,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč.
Jedná se o nefunkční server, jehož oprava je nerentabilní. Nabídka majetku byla zveřejněna na internetových stránkách kraje od 24. 1. do 7. 2. 2007.
Návrh řešení S ohledem na nefunkčnost serveru a neefektivnost opravy doporučujeme, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením majetku. S ohledem na nezájem o majetek od jiných organizací doporučujeme likvidaci neprodejného majetku v souladu se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Server Tesco TS 7WL včetně příslušenství, inventární číslo 9125, rok výroby 1999, v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci, z majetku kraje Vysočina.
Odpovědnost OSVZ
Termín 30. 6. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz