Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-12-2007-60

RK-12-2007-60.doc
Číslo materiálu60
Číslo jednacíRK-12-2007-60
NázevDelegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
Zpracoval J. Koten
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě (dále jen nemocnice), potřebuje zajistit dodavatele na nadlimitní veřejnou zakázku na služby: "Praní, žehlení a opravy prádla"" dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon). Oznámení o zakázce bylo uveřejněno v IS VZ (Informační systém o veřejných zakázkách) dne 26. 2. 2007. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH je 13 544 961,- Kč.
V rámci předmětu plnění bude zajištěno zejména praní, sušení, žehlení, chemické čištění, třídění, opravy a doprava prádla dle požadavků objednatele. Místem plnění je Nemocnice Nové Město na Moravě, Žďárská 610 Nové Město na Moravě a její pracoviště LTRN a LDN Buchtův kopec, Sněžné. Doba trvání zakázky je 36 měsíců.
V souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina (dále jen Pravidla) žádá nemocnice o delegování zástupců zřizovatele do hodnotící komise, která bude vykonávat i funkci komise pro otevírání obálek.
První jednání hodnotící komise je stanoveno na 25. 4. 2007 od 9:15 hodin v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci, Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě v zasedací místnosti ředitelství, v přízemí č. dveří 3.
Návrh řešení Podle čl. 5 odst. 4 Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina rozhoduje rada kraje o účasti zástupce zřizovatele v hodnotící komisi.
Návrh předpokládá doplnění zástupce (zástupců) z řad členů zastupitelstva a jednoho zástupce z řad pracovníků úřadu, jako zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do hodnotící komise přímo na jednání rady.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
deleguje
......................................., zástupce politické strany ...................... a Jana Kotena, pracovníka oddělení zdravotní péče, jako zástupce zřizovatele a ..............................., zástupce politické strany ..................., a ing. Tomáše Halačku, pracovníka oddělení zdravotní péče, jako náhradníky za zástupce zřizovatele do hodnotící komise pro veřejnou zakázku "Praní, žehlení a opravy prádla", pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě.
Odpovědnost Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Termín 18. 4. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz