Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-12-2007-55

RK-12-2007-55.doc  RK-12-2007-55pr1.tiff  RK-12-2007-55pr2.doc
Číslo materiálu55
Číslo jednacíRK-12-2007-55
NázevFOND VYSOČINY - nedodržení termínu pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování projektu FV 022/119/05
Zpracoval J. Pokorný
Předkládá M. Kalivoda
Počet příloh
Popis problémuV rámci grantového programu Prevence kriminality 2005 byla poskytnuta podpora Střední průmyslové škole technické a Střednímu odbornému učilišti technickému Třebíč. Jednalo se o podporu na aktivity v oblasti prevence kriminality realizované v průběhu roku 2006, která byla vyplacena předem. Závěrečná zpráva a vyúčtování takto získané podpory měla být dle ustanovení čl. IV. Smlouvy o poskytnutí podpory ze dne 2. 12. 2005 (dále jen Smlouva) předložena do 30 dnů po skončení doby vymezené pro realizaci projektu (nejpozději do 12 měsíců od podpisu smlouvy), tj. do 2. 1. 2007 (časový harmonogram projektu stanoví zahájení realizace projektu podpisem Smlouvy).
Závěrečná zpráva však byla zaslána poštou až dne 9. 1. 2007 (datum podání na poště).
Dle čl. VI. odst. 1 Smlouvy o poskytnutí podpory má kraj právo, pokud příjemce nesplní některý ze svých závazků či povinností stanovených smlouvou, od příjemce podpory požadovat vrácení poskytnutých peněžních prostředků.
Smlouva je obsahem materiálu RK-12-2007-55, př. 1.
Návrh řešení Navrhuje se radě kraje uplatnit sankce ze strany kraje Vysočina uvedené ve Smlouvě dle čl. VI odst. 1 a požádat o vrácení podpory v plné výši, tj. 186 340 Kč, jak je uvedeno v materiálu RK-12-2007-55, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uplatnit sankce uvedené v čl. VI. odst. 1 Smlouvy o poskytnutí podpory č. FV 022/119/05 (vrácení podpory v plné výši 186 340 Kč) proti příjemci podpory Střední průmyslové škole technické a Střednímu odbornému učilišti technickému Třebíč, IČ 66 61 07 02, dle materiálu RK-12-2007-55, př. 2.
Odpovědnost OSH
Termín 31. 5. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz