Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-12-2007-52

RK-12-2007-52.doc  RK-12-2007-52pr1.doc
Číslo materiálu52
Číslo jednacíRK-12-2007-52
NázevDelegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Zpracoval J. Pospíchal
Předkládá L. Staněk
Počet příloh
Popis problémuKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, zajišťuje dodavatele na veřejnou zakázku "Oprava silnice II/602 hranice okr. Žďár nad Sázavou - Jihlava". Jedná se o akci souvislých oprav silnic ve vlastnictví kraje Vysočina hrazené z prostředků EIB a kraje Vysočina s termínem realizace v roce 2007. Zajištění tohoto dodavatele je veřejnou zakázkou podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Veřejná zakázka "Oprava silnice II/602 hranice okr. Žďár nad Sázavou - Jihlava" je vypsána dle § 21 odst. 1 písm. f) zjednodušené podlimitní řízení.
Návrh řešení Výzva na "Opravu silnice II/602 hranice okr. Žďár nad Sázavou - Jihlava" dle § 21 odst. 1 písm. f) zjednodušené podlimitní řízení byla provedena Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Tato výzva je v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006, kterými se stanoví praktické provedení postupů kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. Výzva na "Opravu silnice II/602 hranice okr. Žďár nad Sázavou - Jihlava" byla schválena odborem majetkovým Krajského úřadu kraje Vysočina dne 22. 3. 2007.
Podle čl. 5 odst. 4 Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina rada kraje deleguje zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na:
"Opravu silnice II/602 hranice okr. Žďár nad Sázavou - Jihlava"


Výše uvedené výběrové řízení se uskuteční dne 2. 5. 2007 od 8:15 hodin v administrativní budově Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace v Jihlavě.
StanoviskaOdbor majetkový nemá k předloženému materiálu žádné připomínky a souhlasí s formou výběrového řízení.
Návrh usneseníRada kraje
deleguje
pana (paní) *......................... a zástupce politického klubu *............................... a Ing. Jaroslava Pospíchala, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a pana (paní)*................................................ a zástupce politického klubu *...................................a Ing. Miroslava Olšana, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na "Opravu silnice II/602 hranice okr. Žďár nad Sázavou - Jihlava", které se uskuteční dne 2. 5. 2007.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 10. 4. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz