Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-12-2007-49

RK-12-2007-49.doc  RK-12-2007-49pr1.doc
Číslo materiálu49
Číslo jednacíRK-12-2007-49
NázevNávrh změn organizačních řádů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
Zpracoval V. Krčál, M. Pech
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuV souvislosti se změnami příslušných právních předpisů navrhuje OŠMS přepracovat organizační řády škol a školských zařízení v kraji Vysočina. K tomuto kroku jsme přistoupili po zjištění, že někteří ředitelé škol a školských zařízení nepodali zřizovateli návrhy změn organizačních řádů u svých organizací vyvolané např. sloučením škol nebo nabytím účinnosti nových zákonů.
Návrh řešení V příloze 1 materiálu RK-12-2007-49 je předložen návrh nového organizačního řádu pro školy a školská zařízení v kraji Vysočina. Po jeho schválení budou ředitelé škol a školských zařízení v kraji vyzváni k přepracování dosud platných organizačních řádů podle tohoto vzoru a rada kraje vydá nové organizační řády.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
návrh vzoru organizačního řádu pro školy a školská zařízení zřizované krajem Vysočina.
Odpovědnost OŠMS
Termín červen 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz