Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-12-2007-48

RK-12-2007-48.doc  RK-12-2007-48pr1.xls  RK-12-2007-48pr2.xls
Číslo materiálu48
Číslo jednacíRK-12-2007-48
NázevNávrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2007
Zpracoval H. Moravcová
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuUsnesením 0286/09/2007/RK dne 27. 2. 2007 rada kraje schválila finanční plány příspěvkových organizací na rok 2007 za odvětví školství dle materiálu RK-09-2007-15,
př. 2. Jejich součástí byla tvorba a použití prostředků investičního fondu (dále IF) včetně přehledu jednotlivých akcí a tvorba a použití prostředků rezervního fondu (dále RF).
Vzhledem k tomu, že organizace přehodnocují původní investiční záměry v důsledku nových skutečností, dochází k tomu, že se rozšiřuje jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků IF nebo celkový objem použití IF, případně dochází ke zvýšení zdrojů investičního fondu převodem prostředků z RF, což je uvedeno v příloze 1 tohoto materiálu.
U jedné z organizací dochází k potřebě zapojení prostředků RF oproti předpokládanému čerpání, což je uvedeno v příloze 2 tohoto materiálu.
Návrh řešení Navrhuje se radě kraje udělit souhlas se změnou použití IF příspěvkových organizací
na rok 2007 včetně věcného čerpání prostředků tohoto fondu dle přílohy č. 1 a se změnou čerpání RF příspěvkové organizace na rok 2007 dle přílohy č. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
* s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2007 dle materiálu RK-12-2007-48, př. 1;
* s převodem finančních prostředků z rezervního fondu k posílení zdrojů v investičním fondu dle materiálu RK-12-2007-48, př. 1, RK-12-2007-48, př. 2;
* s úpravou čerpání rezervního fondu příspěvkové organizace na rok 2007 dle materiálu RK-12-2007-48, př. 2.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřízených krajem Vysočina dle př. 1 tohoto materiálu
Termín květen 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz