Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-12-2007-47

RK-12-2007-47.doc  RK-12-2007-47pr1.doc
Číslo materiálu47
Číslo jednacíRK-12-2007-47
NázevJmenování člena školské rady při Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod
Zpracoval V. Zelený
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuDopisem ze dne 5. 1. 2007 odstoupil z funkce člena školské rady (za zřizovatele) při Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod Ing. arch. Jaroslav Kruntorád (materiál RK-12-2007-47, př. 1).
Návrh řešení K doplnění členů školské rady je třeba jmenovat jednoho zástupce za zřizovatele.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
odstoupení Ing. arch. Jaroslava Kruntoráda z funkce člena školské rady při Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod;
jmenuje
v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a na základě Pravidel Rady kraje Vysočina č. 5/05 členem školské rady při Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod Bc. Jiřího Vondráčka.
Odpovědnost OŠMS
Termín 6. 4. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz