Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-12-2007-45

RK-12-2007-45.doc  RK-12-2007-45pr1.tiff  RK-12-2007-45pr2.tiff  RK-12-2007-45pr3.tiff  RK-12-2007-45pr4.tiff  RK-12-2007-45pr5.xls
Číslo materiálu45
Číslo jednacíRK-12-2007-45
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na realizaci postupových soutěží a přehlídek dle schválených pravidel rady kraje
Zpracoval P. Zábranská
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 9/2006 dne 12. 12. 2006 usnesením č. 0545/09/2006/ZK rozpočet kraje Vysočina na rok 2007 a v rámci něj v kapitole Školství, mládeže a sportu částku 600 tis. Kč na podporu krajských a celostátních kol soutěží a přehlídek v kraji Vysočina, která bude přidělována na základě pravidel schválených radou kraje ("Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež" schválených usnesením č. 0180/05/2007/RK dne 30. 1. 2007).
Aktuální stav nerozdělených prostředků této položky je 359 950,- Kč.
OŠMS obdržel na základě pravidel 4 žádosti o poskytnutí dotace, které nyní překládá radě kraje. Jedná se o:
* žádost o poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč na krajské kolo přehlídky dětského divadla - DĚTSKÁ SCÉNA 2007 od Domu dětí a mládeže Hrádek Třebíč (krajem zřizované organizace) (viz materiál RK-12-2007-45, př. 1)
* žádost o poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč na krajské kolo soutěže INDIÁNSKÁ STEZKA od Občanského sdružení KADET (viz materiál RK-12-2007-45, př. 2)
* žádost o poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč na celostátní kolo soutěže v dárkovém balení "JUNIOR PRESENT 2007" od Hotelové školy Třebíč (krajem zřizované organizace) (viz materiál RK-12-2007-45, př. 3)
* žádost o poskytnutí dotace ve výši 12 000,- Kč na krajské kolo soutěže v grafických disciplínách TALENTI 1. ROČNÍKŮ od Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava (krajem zřizované organizace) (viz materiál RK-12-2007-45, př. 4)
Všechny žádosti jsou v souladu s pravidly rady kraje. Celková výše požadované dotace činí 57 000,- Kč.
Návrh řešení OŠMS navrhuje radě kraje rozhodnout o poskytnutí dotace všem čtyřem žadatelům v požadované výši. Dále navrhuje schválit rozpočtové opatření v rámci rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu a u třech organizací zřizovaných krajem schválit změnu závazného ukazatele.
Přehled žadatelů, požadované výše dotací a účelu jejich využití obsahuje materiál
RK-12-2007-45, př. 5.
StanoviskaEkonomický odbor nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky. Aktuální stav rezervy Podpora volnočasových aktivit, soutěží, mezinárodní spolupráce a sportu - Podpora soutěží a přehlídek - Podpora krajských a celostátních kol soutěží a přehlídek v kraji Vysočina (ÚZ 00032) je 359 950,- Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže v celkové výši 57 000,- Kč organizátorům soutěží dle materiálu RK-12-2007-45, př. 5;
schvaluje
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže, spočívající ve snížení položky 5901 (Nespecifikovaná rezerva) o celkovou částku 57 000,- Kč při současném zvýšení rozpočtu položky 5331 (Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím) o částku 47 000,- Kč a položky 5222 (Neinvestiční dotace občanským sdružením) o částku 10 000,- Kč na realizaci soutěží dle materiálu RK-12-2007-45, př. 5;
* změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz u organizací zřizovaných krajem v celkové výši 47 000,- Kč dle tabulky 1 materiálu RK-12-2007-45, př. 5.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín 30. 4. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz