Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-12-2007-44

RK-12-2007-44.doc  RK-12-2007-44pr1.doc  RK-12-2007-44pr2.doc  RK-12-2007-44pr3.xls  RK-12-2007-44pr4.MDI
Číslo materiálu44
Číslo jednacíRK-12-2007-44
NázevHry III. letní Olympiády dětí a mládeže České republiky
Zpracoval P. Panovec
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuČeský olympijský výbor připravil ve spolupráci s Ústeckým krajem Hry III. letní Olympiády dětí a mládeže České republiky. Tyto hry proběhnou v termínu 19. - 24. 6. 2007 v Ústí nad Labem. Rada kraje schválila dne 1. 8. 2006 usnesením č. 1136/23/2006/RK účast na této olympiádě a uložila odboru školství, mládeže a sportu zajistit organizaci účasti kraje Vysočina na této akci a předložit návrh podrobného organizačního zajištění této akce. Na základě tohoto usnesení předkládá odbor školství, mládeže a sportu zprávu o průběhu příprav kraje Vysočina na Hry III. letní Olympiády dětí a mládeže České republiky.
Návrh řešení Na základě schválení účasti kraje Vysočina na tuto olympiádu a propozic, které rozeslal organizátor na jednotlivé kraje, se uskutečnila schůzka se zástupci střešních organizací jednotlivých sportů, které se mohou olympiády zúčastnit. Přítomní zástupci byly seznámeni s obsahem propozic, celkovou organizací výpravy a určili kontaktní osobu, která má na starosti nominaci a organizaci sportovců v daném sportu. V termínu do 28. 2. 2007 nahlásili tito zástupci počty sportovců a dospělých (viz materiál RK-12-2007-44, př. 1) a tyto počty byly nahlášeny pořadatelům. Definitivní upřesnění přihlášky s přesnými počty požadují pořadatelé k termínu 31. května 2007). Vedoucími výpravy budou pracovníci odboru školství mládeže a sportu Petr Panovec a Vilibald Prokop. Představitelé kraje Vysočina a Krajského úřadu kraje Vysočina se mohou zúčastnit olympiády jako VIP hosté.
S oddělením vnějších vztahů budou projednány další možnosti propagace kraje v souvislosti s touto olympiádou.

Podrobnější informace o organizaci a průběhu her viz materiál RK-12-2007-44, př. 2.
Podrobný rozpočet nákladů na výpravu viz materiál RK-12-2007-44, př. 3.
Návrh oblečení účastníků kraje Vysočina viz materiál RK-12-2007-44, př. 4.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
zprávu o přípravě účasti výpravy kraje Vysočina na Hry III. letní Olympiády dětí a mládeže České republiky.
Odpovědnost OŠMS
Termín 4. 4. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz