Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-12-2007-43

RK-12-2007-43.doc  RK-12-2007-43pr1.tiff  RK-12-2007-43pr2.tiff  RK-12-2007-43pr3.tiff  RK-12-2007-43pr4.doc
Číslo materiálu43
Číslo jednacíRK-12-2007-43
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - podpora Krajského sportovního centra mládeže v basketbale
Zpracoval P. Panovec
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina obdržel žádost Basketbalového klubu Jihlava o dotaci na podporu projektu Krajského basketbalového centra mládeže. Žádost je uvedena v materiálu RK-12-2007-43, př. 1.
Předložený projekt (viz materiál RK-12-2007-43, př. 2) má podporu České basketbalové federace a souhlasné vyjádření zástupců jednotlivých basketbalových klubů z celého kraje (viz materiál RK-12-2007-43, př. 3).
Krajské basketbalové centrum mládeže bude pečovat o talentované chlapce - dorostence z celého kraje ve dvou stupních rozdělených podle věku. Celkový finanční požadavek na dotaci od kraje Vysočina je 200 000,- Kč. Basketbalový klub Jihlava se bude na činnosti Krajského basketbalového centrum mládeže v roce 2007 podle předloženého projektu podílet částkou 320 000,- Kč.
Návrh řešení Schválený rozpočet kraje Vysočina počítá s možností podpory sportovních center mládeže (viz "další možné požadavky OŠMS v roce 2007"). Radě kraje se proto navrhuje v rámci rozpočtového opatření přesunout prostředky ve výši 200 000,- Kč z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje do kapitoly Školství, mládeže a sportu a rozhodnout o poskytnutí dotace Basketbalovému klubu Jihlava na projekt Krajského sportovního centra mládeže v basketbale. Při poskytnutí této dotace bude postupováno dle pravidla de minimis. Smlouva o poskytnutí dotace (viz materiál RK-12-2007-43, př. 4).
StanoviskaStanovisko Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina:
Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina usnesením 12/03/2007/Ksvč doporučuje radě kraje schválit návrh na provedení rozpočtového opatření podpora Krajského sportovního centra mládeže v basketbalu dle předloženého materiálu ve výši 200 tis. Kč.

Ekonomický odbor :
Ekonomický odbor nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky. Aktuální stav položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 26. 3. 2007 je 21 666 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci Basketbalovému klubu Jihlava, Evžena Rošického 6, Jihlava, IČ 62797972 ve výši 200 tis. Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v basketbalu dle materiálu RK-12-2007-43, př. 4;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení výdajů kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 200 tis. Kč s určením pro Basketbalový klub Jihlava, Evžena Rošického 6, Jihlava, IČ 62797972 za účelem podpory projektu Krajského sportovního centra mládeže v basketbalu při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o tuto částku 200 tis. Kč.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín duben 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz