Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-12-2007-33

RK-12-2007-33.doc  RK-12-2007-33pr1.doc  RK-12-2007-33pr2.tiff
Číslo materiálu33
Číslo jednacíRK-12-2007-33
NázevFond Vysočiny - Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny
Zpracoval R. Zvolánek
Předkládá P. Bureš
Počet příloh
Popis problémuV rámci grantového programu Čistá voda 2006 byla mezi krajem Vysočina a Městem Svratka dne 18. 7. 2006 uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 040/143/06 za účelem podpory projektové dokumentace "Kanalizace Svratka - II. etapa". Tento projekt byl podpořen částkou 400 000,- Kč.
Od data podpisu smlouvy začala žadateli běžet lhůta 8 měsíců na realizaci projektu, tj. nejpozději do 18. 3. 2007 by měl být projekt zhotoven. Město Svratka dne 15. 3. 2007 požádalo o prodloužení doby realizace projektu do 18. 11. 2007 (viz příloha č. 2 tohoto materiálu). Žádost je odůvodněna rozšířením projekčních prací o dílčí úseky stávající kanalizace a doplňujícím průzkumem výskytu balastních vod ve stávající kanalizaci, čímž došlo ke zpoždění prací na projektové dokumentaci.
Návrh řešení Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství po posouzení žádosti Města Svratka doporučuje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 040/143/06 podle přílohy č. 1 tohoto materiálu, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu do 18. 11. 2007.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 040/143/06 dle materiálu RK-12-2007-33, př. 1.
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
Termín 18. 12. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz