Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-12-2007-28

RK-12-2007-28.doc  RK-12-2007-28pr1.tiff  RK-12-2007-28pr2.doc  RK-12-2007-28pr3.doc
Číslo materiálu28
Číslo jednacíRK-12-2007-28
NázevFOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
Zpracoval M. Rojková
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuCílem programu Webové stránky pro všechny bylo naplňování opatření Programu rozvoje kraje 3.2.1 - Zlepšení možností přístupu veřejnosti k informacím prostřednictvím informačních technologií a opatření 3.2.2 - Zavedení informačního systému veřejné správy (ISVS). Na zasedání řídícího výboru tohoto programu dne 16.11.2006 bylo rozhodnuto o přidělení podpory 74 projektům - mj. i obci Police a Střední škole stavební Jihlava.
Obec Police:
Smlouva o poskytnutí podpory byla podepsána dne 4.12.2006. Projekt by měl být ukončen do 4 měsíců od podpisu smlouvy, tj. do 4.4.2007, závěrečná zpráva a vyúčtování zaslány do 4.5.2007. Před uplynutím této lhůty podal zástupce obce z důvodů uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu žádost o prodloužení termínu realizace projektu o jeden měsíc, tzn. ukončení realizace proběhne do 4.5.2007.
Střední škola stavební Jihlava:
Smlouva o poskytnutí podpory byla podepsána dne 29.11.2006. Projekt by měl být ukončen do 4 měsíců od podpisu smlouvy, tj. do 29.3.2007, závěrečná zpráva a vyúčtování zaslány do 29.4.2007. Před uplynutím této lhůty podal zástupce školy z důvodů uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu žádost o prodloužení termínu realizace projektu o jeden měsíc, tzn. ukončení realizace proběhne do 29.4.2007.
Návrh řešení Odbor informatiky navrhuje vyhovět žádosti obce Police a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle přílohy č. 2.
Dále odbor informatiky navrhuje vyhovět žádosti Střední školy stavební Jihlava a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle přílohy č. 3.
StanoviskaOdbor sekretariátu ředitelky a krajského živnostenského úřadu, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu dodatku připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu
RK-12-2007-28, př. 2;
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu
RK-12-2007-28, př. 3.
Odpovědnost odbor informatiky
Termín 30. 4. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz