Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-12-2007-06

RK-12-2007-06.doc  RK-12-2007-06pr1.doc
Číslo materiálu06
Číslo jednacíRK-12-2007-06
NázevDodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina byl investorem staveb "II/352 Polná, přeložka" a "II/406 Dvorce - Telč". Obě stavby byly zkolaudovány a následně proběhlo s vlastníky stavbami dotčených pozemků jejich majetkoprávní vypořádání. V současné době jsou pozemky v k.ú. Polná, k.ú. Hodice, k.ú. Kostelec u Jihlavy a v k.ú. Třešť vedené na majetkových účtech kraje Vysočina.
Návrh řešení Nemovitosti je třeba vyvést z majetkových účtů kraje a předat do správy příslušné příspěvkové organizace. Stavby "II/352 Polná, přeložka" a "II/406 Dvorce - Telč" budou do správy Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace převedeny na základě předávacího protokolu.
Návrh předpokládá doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým se pozemky pod stavbami "II/352 Polná, přeložka" a "II/406 Dvorce - Telč" v rozsahu dle materiálu RK-12-2007-06, př. 1 předány do správy příspěvkové organizace.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 98 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-12-2007-06, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 15. 5. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz