Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 11/2007, které se bude konat dne 20.03.2007 v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 10/2007
2. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
    (9:05 9:10, P. Kolář, RK-11-2007-02)
3. Veřejná zakázka na stavební práce na akci "Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava - rekonstrukce kuchyně"
    (9:10 9:15, P. Kolář, RK-11-2007-03)
4. Rekonstrukce mostů Urbanov - dodatečné provedení zábradlí
    (9:15 9:20, P. Kolář, RK-11-2007-04)
5. Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku II/344 Havlíčkův Brod - Chotěboř
    (9:20 9:25, P. Kolář, RK-11-2007-05)
6. Stavba chodníku v k. ú. Kněževes nad Oslavou a obci Kněževes
    (9:25 9:30, P. Kolář, RK-11-2007-06)
7. Darování pozemků v k. ú. a obci Štěpkov
    (9:30 9:35, P. Kolář, RK-11-2007-07)
8. Investiční akce "Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce" a "Novostavba Domova pro seniory Velké Meziříčí"
    (9:35 9:40, P. Kolář, RK-11-2007-08)
9. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na realizaci Krajského kola dětských pěveckých sborů dle schválených pravidel rady kraje
    (9:40 9:45, Z. Ludvík, RK-11-2007-09)
10. Gymnázium Pacov, vzdání se funkce ředitele
    (9:45 9:50, Z. Ludvík, RK-11-2007-10)
11. Návrh na jmenování ředitele a stanovení platu
    (9:50 9:55, Z. Ludvík, RK-11-2007-11)
12. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku ve SOŠ Nové Město na Moravě a SUPŠ Jihlava, příspěvkových organizacích kraje
    (9:55 10:00, Z. Ludvík, RK-11-2007-12)
13. Grantové schéma Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 - projekty Technické asistence
    (10:00 10:05, Z. Ludvík, RK-11-2007-13)
14. Nevyhovující hygienické a prostorové podmínky Základní školy Kamenice nad Lipou, Pelhřimovská 491
    (10:05 10:10, Z. Ludvík, RK-11-2007-14)
15. Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora pořádání sportovních mistrovství
    (10:10 10:15, Z. Ludvík, RK-11-2007-15)
16. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na opakované volby do zastupitelstev obcí
    (10:15 10:20, A. Krištofová, RK-11-2007-16)
17. Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí dotace na akci Stamicovy slavnosti
    (10:20 10:25, M. Kalivoda, RK-11-2007-17)
18. Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí dotace na celostátní výstavu České bonsajové asociace (ČBA)
    (10:25 10:30, M. Kalivoda, RK-11-2007-18)
19. Zpráva o vyhodnocení práce s peticemi a souhrnná zpráva vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností č. 7/05 za rok 2006
    (10:30 10:35, M. Ňachaj, RK-11-2007-19)
20. Zpráva o následných veřejnosprávních kontrolách vykonaných v roce 2006
    (10:35 10:40, M. Ňachaj, RK-11-2007-20)
21. Převod vozidla z majetku kraje
    (10:40 10:45, E. Šarapatková, RK-11-2007-21)
22. Prodej výpočetní techniky
    (10:45 10:50, E. Šarapatková, RK-11-2007-22)
23. Návrh finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina, na rok 2007 společně s návrhem rozpočtového opatření k zajištění jejího investičního rozvoje
    (10:50 10:55, L. Staněk, RK-11-2007-23)
24. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Třebíč
    (10:55 11:00, L. Staněk, RK-11-2007-24)
25. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Žďár nad Sázavou
    (11:00 11:05, L. Staněk, RK-11-2007-25)
26. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Havlíčkův Brod
    (11:05 11:10, L. Staněk, RK-11-2007-26)
27. Návrh rozpočtového opatření na rok 2007 - příspěvek od města Havlíčkův Brod pro Krajskou knihovnu Vysočiny
    (11:10 11:15, H. Kubíček, RK-11-2007-27)
28. Návrh finančního plánu výnosů a nákladů Krajské knihovny Vysočiny na rok 2007
    (11:15 11:20, H. Kubíček, RK-11-2007-28)
29. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury za rok 2006
    (11:20 11:25, H. Kubíček, RK-11-2007-29)
30. Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na úseku kultury - postup do vyššího platového stupně
    (11:25 11:30, H. Kubíček, RK-11-2007-30)
31. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
    (11:30 11:35, H. Kubíček, RK-11-2007-31)
32. Zrušení usnesení č. 0372/10/2007/RK
    (11:35 11:40, H. Kubíček, RK-11-2007-32)
33. Návrh na provedení rozpočtového opatření - změna rozpočtu v kapitole Zdravotnictví
    (11:40 11:45, V. Švarcová, RK-11-2007-33)
34. Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace
    (11:45 11:50, V. Švarcová, RK-11-2007-34)
35. Návrh rozpočtového opatření - dotace na provoz na pořádání celostátního semináře Centrální sterilizace pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
    (11:50 11:55, V. Švarcová, RK-11-2007-35)
36. Návrh na provedení rozpočtového opatření - převoz osob z Protialkoholní záchytné stanice kraje Vysočina do zdravotnického zařízení
    (11:55 12:00, V. Švarcová, RK-11-2007-36)
37. Havarijní pojištění vozidla ZZS kraje Vysočina, p. o.
    (12:00 12:05, V. Švarcová, RK-11-2007-37)
38. Rezignace a volba členů Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady kraje Vysočina za politický klub ČSSD
    (13:05 13:10, J. Vondráček, RK-11-2007-38)
39. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - darování ceny pro vítěze soutěže "Podnik podporující rodinu"
    (13:10 13:15, M. Černá, RK-11-2007-39)
40. Rozprava členů rady


Miloš VYSTRČIL v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz