Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2007-11

RK-11-2007-11.doc
Číslo materiálu11
Číslo jednacíRK-11-2007-11
NázevNávrh na jmenování ředitele a stanovení platu
Zpracoval M. Vašíčková
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuNa základě usnesení Rady kraje Vysočina č.1217/25/2006/RK pověřila rada kraje odbor školství, mládeže a sportu vyhlášením a zajištěním průběhu konkursního řízení na funkci ředitele (ředitelky) Dětského domova, Senožaty 199. Tento konkurs byl vyhlášen z důvodu vzdání se funkce stávajícího ředitele pana Jiřího Kulovaného.
Konkursu, který se uskutečnil dne 7. 3. 2007, se zúčastnila jedna uchazečka. Konkursní komise se usnesla v souladu s § 5 odst. 2 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, že pro výkon funkce ředitele je vhodná paní Mgr. Eva Straková, ( materiál RK-11-2007-11, př. 1).
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu doporučuje na základě konkursního řízení jmenovat do funkce ředitele Dětského domova, Senožaty 199 paní Mgr. Evu Strakovou s účinností od 1. 4. 2007.
Odbor školství, mládeže a sportu předkládá radě kraje návrh na stanovení platu Mgr. Evě Strakové s účinností od 1. 4. 2007.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
jmenuje
Mgr. Evu Strakovou do funkce ředitelky Dětského domova, Senožaty 199 s účinností od
1. 4. 2007 a
stanovuje
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v účinném znění a s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat paní Mgr. Evě Strakové, ředitelce Dětského domova, Senožaty 199 s účinností od 1. 4. 2007 dle materiálu RK-11-2007-11, př. 2.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín do 31. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz