Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2007-38

RK-11-2007-38.doc  RK-11-2007-38pr1.doc  RK-11-2007-38pr2.doc
Číslo materiálu38
Číslo jednacíRK-11-2007-38
NázevRezignace a volba členů Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady kraje Vysočina za politický klub ČSSD
Zpracoval K. Nedvědová
Předkládá J. Vondráček
Počet příloh
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
Odpovědnost OSH
Termín 20. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz