Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2007-37

RK-11-2007-37.doc  RK-11-2007-37pr1.xls  RK-11-2007-37pr2.tif
Číslo materiálu37
Číslo jednacíRK-11-2007-37
NázevHavarijní pojištění vozidla ZZS kraje Vysočina, p. o.
Zpracoval J. Koten
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuZdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, příspěvková organizace (dále jen ZZS) používá terénní vozidlo Nissan Patrol SPZ 1J9 3308, rok výroby 1996 (dále jen vozidlo Nissan), které je využíváno pro jízdu ve ztížených klimatických podmínkách do nepřístupného terénu a v případě vzniku hromadného neštěstí ke transportu přívěsu pro hromadné neštěstí.
Havarijní pojištění motorových vozidel pro všechna vozidla ZZS je uzavíráno prostřednictvím makléřské společnosti STACH & S.T., a.s., Kolovratská 2/111, 100 00 Praha 10, IČ: 64948366 (dále jen STACH & S: T.) se společností Kooperativa, pojišťovna, a.s., Templová 747, 110 01 Praha 1. Rada kraje schválila uzavření rámcové pojistné smlouvy, kde je stanoveno havarijní pojištění vozidel v rozsahu havárie, odcizení, živelné události a vandalismu pro všechna vozidla do stáří čtyř let, maximálně však podle potřeb každé organizace do stáří 10 let.
Firma STACH & S.T. a.s. upozornila ZZS na připravovaný Dodatek č. 7 havarijní smlouvy pro rok 2007 navazující na stav vozidel ZZS ke dni 16. 11. 2006 - materiál RK-11-2007-37, př. 1, kde bude vyjmuto 6 vozidel starších 10 let z pojištění.
Ředitel ZZS žádá o možnost pokračování havarijního pojištění pro vozidlo Nissan viz. materiál RK-11-2007-37, př. 2 (č.p. 23), které je nezbytné pro výkon činnosti ZZS a které bude využíváno v provozu ještě několik let. Havarijní pojištění žádá ředitel po dobu, kdy toto vozidlo bude v provozu, minimálně však pro rok 2007. Výjimku z pokynů kraje, na základě které firma STACH & S.T. zahrne do pojištění vozidlo starší 10 let, uděluje rada kraje.
Návrh řešení S ohledem na skutečnost, že vozidlo Nissan je využíváno pouze ve ztížených klimatických podmínkách do nepřístupného terénu, má najeto pouze 28,5 tis. km, je bez většího opotřebení a bez korozí a může sloužit pro tyto účely dalších 10 let, doporučujeme pro toto vozidlo výjimku ze stanovených pokynů a zachování jeho havarijního pojištění po celou dobu, kdy toto vozidlo bude ZZS provozováno.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
výjimku pro další havarijní pojištění vozidla Zdravotnické záchranné služby, příspěvkové organizace, staršího 10 let - Nissan Patrol SPZ 1J9 3308, rok výroby 1996, po dobu provozu vozidla v této organizaci.
Odpovědnost Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, p.o., odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Termín 31. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz