Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2007-35

RK-11-2007-35.doc
Číslo materiálu35
Číslo jednacíRK-11-2007-35
NázevNávrh rozpočtového opatření - dotace na provoz na pořádání celostátního semináře Centrální sterilizace pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Koten
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace (dále jen nemocnice), pořádá již po sedmé ve spolupráci s NCO NZO Brno (Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů) celostátní seminář VYSOČINA VII. Centrální sterilizace, který se uskuteční ve dnech 25. - 26. dubna 2007 v hotelu SKI Nové Město na Moravě.
Tento seminář seznámí účastníky se systémem vzdělávání ve zdravotnictví, s připravovanými změnami ve vyhlášce MZ ČR č. 195/2005 Sb., novými postupy v předsterilizační přípravě, s kvalitou poskytované péče na operačních sálech, ale i s prací s informačním systémem na centrální sterilizaci a s dalšími otázkami dotýkajícími se tohoto oboru.
Ředitel nemocnice požádal o příspěvek na pokrytí části nákladů spojených s touto akcí ve výši 20 000,- Kč, které budou použity na tisk pozvánek a certifikátů pro lékaře a sestry.
Návrh řešení Účelem příspěvku je podpora akce celostátního významu pořádaná na území kraje, kterou tradičně pořádá Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace. Doporučujeme poskytnutí příspěvku.
StanoviskaEkonomický odbor k předloženému návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční příspěvek pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, IČ00842001 ve výši 20 tis. Kč

schvaluje
* v rámci kapitoly Zdravotnictví zvýšení § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 20 tis. Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci při současném snížení § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví o stejnou částku 20 tis. Kč;
* zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci o částku 20 tis. Kč s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním celostátního semináře na téma Centrální sterilizace.
Odpovědnost odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor ekonomický a ředitel Nemocnice Nové Město na Moravě
Termín 3. 4. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz