Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2007-34

RK-11-2007-34.doc  RK-11-2007-34pr1.doc  RK-11-2007-34pr2.doc
Číslo materiálu34
Číslo jednacíRK-11-2007-34
NázevStanovení platu řediteli příspěvkové organizace
Zpracoval R. Hošek
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuS účinností od 1. prosince 2006 byla do funkce ředitelky Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace jmenována paní Jaroslava Kadlecová, ředitelka Ústavu sociální péče pro dospělé Věž, příspěvkové organizace. Její pracovní úvazek byl odpovídajícím způsobem rozdělen a stanoven plat za funkci ředitelky každé z příspěvkových organizací zvlášť.
Usnesením Rady kraje Vysočina č. 0376/10/2007/RK ze dne 13. 3. 2007 byl s účinností od 1. dubna 2007 na základě výsledků výběrového řízení jmenován do funkce pan Bohuslav Kubát. V souvislosti s tímto jmenování je třeba stanovit plat pro nového ředitele. Zároveň od účinnosti jmenování pana Bohuslava Kubáta ředitelem Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace, je paní Jaroslava Kadlecová ředitelkou pouze Ústavu sociální péče pro dospělé Věž, příspěvkové organizace, a proto je třeba stanovit plat odpovídající této skutečnosti.
Návrh řešení V souvislosti výše popsanými změnami ve vedení Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace a Ústavu sociální péče pro dospělé Věž, příspěvkové organizace, a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s nařízením vlády České republiky č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, navrhujeme stanovit měsíční plat panu Bohuslavovi Kubátovi dle přílohy č. 1 tohoto materiálu a paní Jaroslavě Kadlecové v nové výši dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.
Zároveň navrhujeme paní Jaroslavě Kadlecové, přiznat mimořádnou odměnu za úspěšné plnění mimořádných úkolů souvisejících s řízením dvou příspěvkových organizací.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
stanoví
* v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
a s nařízením vlády České republiky č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, měsíční plat pro pana Bohuslava Kubáta, ředitele Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-11-2007-34, př. 1;
* v souladu zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
a s nařízením vlády České republiky č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, měsíční plat pro paní Jaroslavu Kadlecovou, ředitelku Ústavu sociální péče pro dospělé Věž, příspěvkové organizace, dle materiálu
RK-11-2007-34, př. 2;
* v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, mimořádnou odměnu pro paní Jaroslava Kadlecovou, ředitelku Ústavu sociální péče pro dospělé Věž, příspěvkové organizace, podle materiálu RK-11-2007-34, př. 1.
Odpovědnost odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Termín 31. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz