Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2007-31

RK-11-2007-31.doc  RK-11-2007-31pr1.tif
Číslo materiálu31
Číslo jednacíRK-11-2007-31
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Zpracoval M. Janíčková
Předkládá H. Kubíček
Počet příloh
Popis problémuV souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina schválených usnesením 0205/03/2005/ZK dne 17. 5. 2005 a Metodickým pokynem Rady kraje Vysočina, kterým se upravuje postup a praktické provedení některých majetkových úkonů (dále jen metodický pokyn) podalo Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, (dále jen muzeum) dne 9. 3. 2007 žádost o vyřazení nepotřebného majetku.
Dne 9. 1. 2007 rozhodl písemně ředitel muzea o přebytečném a nepotřebném hmotném majetku:
* Elektronická zabezpečovací signalizace, inv. č. 54/A, rok pořízení 1992, pořizovací cena 102.452 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
Elektronická zabezpečovací signalizace byla umístěna na hradě Ledeč nad Sázavou a sloužila k zabezpečení sbírek v expozicích městského muzea. Zařízení EZS je již technicky a fyzicky zastaralé, neodpovídá standardům běžně instalovaných zařízení (viz. Posudek servisní firmy PATROL group s.r.o. - materiál RK-11-2007-31, př. 1). Nepotřebný majetek nebyl nabídnut ostatním organizacím zřizovaným krajem Vysočina, protože v souladu Čl. 5 odst. (3) metodického pokynu nabídkovému řízení nepodléhá.
Návrh řešení Odbor kultury a památkové péče navrhuje radě kraje udělit souhlas s vyřazením nepotřebného majetku - elektronické zabezpečovací signalizace, inventární číslo 54/A, z majetku kraje a k jeho fyzické likvidaci z důvodu jeho technické a fyzické zastaralosti.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku - elektronické zabezpečovací signalizace (EZS), inventární číslo 54/A, z majetku kraje a jeho fyzickou likvidací.
Odpovědnost odbor kultury a památkové péče, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Termín 31. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz