Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2007-26

RK-11-2007-26.doc  RK-11-2007-26pr1.doc  RK-11-2007-26pr2.doc  RK-11-2007-26pr3.doc  RK-11-2007-26pr4.doc
Číslo materiálu26
Číslo jednacíRK-11-2007-26
NázevDelegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Havlíčkův Brod
Zpracoval J. Pospíchal
Předkládá L. Staněk
Počet příloh
Popis problémuKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Havlíčkův Brod zajišťuje dodavatele na veřejné zakázky "Oprava silnice č. II/345 Chotěboř - Vilémov", "Oprava silnice č. II/346 Chotěboř - Kámen", "Oprava silnice č. II/130 Ledeč nad Sázavou - Koberovice" a "Oprava silnice č. II/350 Šlapanov - Přibyslav". Jedná se o akce souvislých oprav silnic ve vlastnictví kraje Vysočina hrazené z prostředků EIB a kraje Vysočina s termínem realizace v roce 2007. Zajištění těchto dodavatelů je veřejnou zakázkou podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Veřejné zakázky "Oprava silnice č. II/345 Chotěboř - Vilémov", "Oprava silnice č. II/346 Chotěboř - Kámen", "Oprava silnice č. II/130 Ledeč nad Sázavou - Koberovice" a "Oprava silnice č. II/350 Šlapanov - Přibyslav" jsou vypsány dle § 21 odst. 1 písm. f) zjednodušené podlimitní řízení.
Návrh řešení Výzvy na "Opravu silnice č. II/345 Chotěboř - Vilémov", "Opravu silnice č. II/346 Chotěboř - Kámen", "Opravu silnice č. II/130 Ledeč nad Sázavou - Koberovice" a "Opravu silnice č. II/350 Šlapanov - Přibyslav" dle § 21 odst. 1 písm. f) zjednodušené podlimitní řízení byly provedeny Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Tyto výzvy jsou v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006, kterými se stanoví praktické provedení postupů kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. Výzvy na "Opravu silnice č. II/345 Chotěboř - Vilémov", "Opravu silnice č. II/346 Chotěboř - Kámen", "Opravu silnice č. II/130 Ledeč nad Sázavou - Koberovice" a "Opravu silnice č. II/350 Šlapanov - Přibyslav" byly schváleny odborem majetkovým Krajského úřadu kraje Vysočina dne 8. 3. 2007.
Podle čl. 5 odst. 4 Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina rada kraje deleguje zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na:

1. "Opravu silnice č. II/345 Chotěboř - Vilémov" dne 11.dubna 2007 od 7:30 hodin
2. "Opravu silnice č. II/346 Chotěboř - Kámen" dne 11.dubna 2007 od 8:30 hodin
3. "Opravu silnice č. II/130 Ledeč nad Sázavou - Koberovice" dne 11.dubna 2007 od 9:00 hodin
4. "Opravu silnice č. II/350 Šlapanov - Přibyslav" dne 26.dubna 2007 od 7.30 hod.

Výše uvedená výběrová řízení se uskuteční v administrativní budově Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, provoz Havlíčkův Brod.
StanoviskaOdbor majetkový nemá k předloženému materiálu žádné připomínky a souhlasí s formou výběrového řízení.
Návrh usneseníRada kraje
deleguje
* pana (paní) *......................... a zástupce politického klubu *....................... a Ing. Jaroslava Pospíchala, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a pana (paní)*............................ a zástupce politického klubu *.....................a Michaelu Brožíkovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na "Opravu silnice II/345 č. Chotěboř - Vilémov", "Opravu silnice č. II/346 Chotěboř - Kámen" a "Opravu silnice č. II/130 Ledeč nad Sázavou - Koberovice", která se uskuteční dne 11. 4. 2007;
* pana (paní) *......................... a zástupce politického klubu *....................... a Mgr. Hanu Motlovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a pana (paní)*............................ a zástupce politického klubu *.....................a Ing. Miroslava Olšana, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na "Opravu silnice č. II/350 Šlapanov - Přibyslav", která se uskuteční dne 26. 4. 2007.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 27. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz