Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2007-21

RK-11-2007-21.doc  RK-11-2007-21pr1.doc
Číslo materiálu21
Číslo jednacíRK-11-2007-21
NázevPřevod vozidla z majetku kraje
Zpracoval I. Šmídová, K. Kotrba
Předkládá E. Šarapatková
Počet příloh
Popis problémuRada kraje na zasedání dne 20.2.2007 rozhodla usnesením č. 0250/08/2007/RK o vyřazení čtyř vozidel z majetku kraje a současně o bezúplatném převodu třech vyřazených vozidel příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem Vysočina a o prodeji zbývajícího vozidla. (Rada kraje rozhoduje vyřadit majetek - osobní vozidla Škoda Fabia reg. zn. JII-99-00, 1J0-1347, JIJ-01-36, JIJ-02-10 v pořizovací ceně 1 249 520,- Kč, darovat osobní vozidla dle materiálu RK-08-2007-28, př. 1, RK-08-2007-28, př. 2, RK-08-2007-28, př. 3, prodat osobní vozidlo Škoda Fabia reg. zn. JIJ-02-10 přes autobazar za cenu dle znaleckého posudku.)
Dne 1.3.2007 byla doručena žádost Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, ve které žádají o převod osobního vozidla, o kterém bylo rozhodnuto prodat ho za znaleckou cenu přes autobazar.
Návrh řešení Odbor sekretariátu ředitele navrhuje radě kraje:
- zrušit rozhodnutí o prodeji osobního vozidla Škoda Fabia reg. zn. JIJ-02-10 přes autobazar za cenu dle znaleckého posudku učiněné usnesením č. 0250/08/2007/RK
- rozhodnout darovat vozidlo JIJ-02-10 Horácké galerii v Novém Městě na Moravě dle materiálu RK-11-2007-21, př. 1.

Rozhodnutí o poskytování věcných a finančních darů do 100 000 Kč v jednotlivých případech je podle ustanovení § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v kompetenci rady kraje.
StanoviskaOdbor kultury a památkové péče doporučuje podpořit návrh rozhodnutí darovat Horácké galerii v Novém Městě na Moravě vozidlo Škoda Fabia reg. zn. JIJ-02-10. V současné době galerie nemá ve správě žádný dopravní prostředek, cestování z Nového Města na Moravě po kraji veřejnými prostředky je časově náročné. Užíváním vozidla dojde v organizaci k efektivnějšímu hospodaření s časem při plnění úkolů v rámci její hlavní činnosti (převoz uměleckých sbírek a předmětů, činnost výtvarných dílen mimo sídlo organizace, služební cesty zaměstnanců, účast na vernisážích a jiných akcích apod.). Pořízení nového vozidla by mohlo v budoucnu představovat investiční dotaci pro organizaci z rozpočtu kraje.
Návrh usneseníRada kraje
ruší
rozhodnutí o prodeji osobního vozidla Škoda Fabia reg. zn. JIJ-02-10 přes autobazar za cenu dle znaleckého posudku učiněné usnesením č. 0250/08/2007/RK;
rozhoduje
darovat vozidlo Škoda Fabia reg. zn. JIJ-02-10 dle materiálu RK-11-2007-21, př. 1.
Odpovědnost OSŔ
Termín 30. 6. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz