Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2007-15

RK-11-2007-15.doc  RK-11-2007-15pr1.tif  RK-11-2007-15pr2.tif  RK-11-2007-15pr3.tif  RK-11-2007-15pr4.xls
Číslo materiálu15
Číslo jednacíRK-11-2007-15
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - podpora pořádání sportovních mistrovství
Zpracoval V. Prokop
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuRada kraje schválila dne 30. 1. 2007 usnesením č. 0180/05/2007/RK Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvku na pořádání mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách.
V rozpočtu je v kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora volnočasových aktivit, soutěží, mezinárodní spolupráce a sportu - Podpora sportu (§ 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost) - byla vyčleněna částka 500 000 Kč na "Podporu organizátorů mistrovství ČR, Evropy a světa v kraji Vysočina". Z vyčleněné částky zbývá k čerpání 460 000,- Kč.
Na základě schváleného rozpočtu a Pravidel Rady kraje Vysočina č. 03/07 požádali 3 organizátoři mistrovství o finanční podporu v celkové výši 42 000,- Kč.
Návrh řešení Oddělení mládeže a sportu OŠMS předkládá radě kraje v přílohách materiálu RK-11-2007-15 žádosti o poskytnutí příspěvku na pořádání sportovního mistrovství.

Žadatel Šachový klub SKLO BOHEMIA (žádost PSM 03/07 - materiál RK-11-2007-15,př.1), pořadatel "Mistrovství České republiky týmů středních škol v šachu 2007" splnil podmínky stanovené Pravidly Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvku na pořádáním mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách, proto navrhujeme tuto žádost podpořit v požadované výši 15 000,- Kč.

Žadatel BK Pelhřimov (žádost PSM 04/07 - materiál RK-11-2007-15,př.2), pořadatel "Mistrovství ČR starších minižákyň v basketbale" splnil podmínky stanovené Pravidly Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvku na pořádáním mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách, proto navrhujeme tuto žádost podpořit v požadované výši 15 000,- Kč.

Žadatel Raft klub STAN (žádost PSM 05/07 - materiál RK-11-2007-15,př.3), pořadatel "Mistrovství České republiky v raftingu v disciplíně klubových hlídek R4" splnil podmínky stanovené Pravidly Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvku na pořádáním mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách, proto navrhujeme tuto žádost podpořit v požadované výši 12 000,- Kč.
StanoviskaEkonomický odbor
Ekonomický odbor nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky. Aktuální stav rezervy Podpora volnočasových aktivit, soutěží, evropských projektů a sportu - Podpora sportu - Podpora organizátorů mistrovství ČR, Evropy a světa v kraji Vysočina (ÚZ 00310) je 460 000,- Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost organizacím v celkové výši 42 000,- Kč na podporu účasti na sportovních mistrovstvích dle tabulky 1 materiálu RK-11-2007-15, př. 4.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz