Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2007-13

RK-11-2007-13.doc  RK-11-2007-13pr1.doc  RK-11-2007-13pr2.doc
Číslo materiálu13
Číslo jednacíRK-11-2007-13
NázevGrantové schéma Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 - projekty Technické asistence
Zpracoval J. Zikánová, K. Ubr
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuAdministrace grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, Opatření 3.2 SROP, byla v roce 2005 a 2006 zajišťována projektem Technická asistence pro realizaci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 č. 1 a projektem Technická asistence pro realizaci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 č. 2 (oba projekty byly schváleny na jednání rady kraje dne 27. 6. 2006 usnesením č. 1000/20/2006/RK). Oba projekty byly v souladu se žádostmi a podmínkami Centra pro regionální rozvoj ČR (dále jen "CRR") ukončeny dne 31. 12. 2006 a dne 29. 1. 2007 zaslal gestor grantového schématu (oddělení koncepce vzdělávání) CRR závěrečná vyúčtování a monitorovací zprávy.
Dne 13. 3. 2007 obdržel gestor grantového schématu elektronicky od CRR výzvu k posunutí termínů ukončení realizace obou projektů z 31. 12. 2006 na 31. 5. 2007, čímž současně dochází k posunutí termínů ukončení projektů z 31. 1. 2007 na 30. 6. 2007 (Formuláře E01 v materiálech RK-11-2007-13, př. 1 a RK-11-2007-13, př. 2). Na základě telefonické konzultace s CRR je zapotřebí prodloužit období realizace obou projektů, protože dosud nebylo ze strany MMR vydáno rozhodnutí o financování projektů. Dle CRR nelze vydat rozhodnutí o financování projektů po jejich ukončení.
Návrh řešení OŠMS navrhuje radě kraje schválit změnu projektů Technická asistence pro realizaci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 č. 1 a Technická asistence pro realizaci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 č. 2. Změna se týká posunu termínů ukončení realizace obou projektů z 31. 12. 2006 na 31. 5. 2007 a s tím souvisejícího posunu termínů ukončení projektů z 31. 1. 2007 na 30. 6. 2007.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* změnu termínů projektu Technická asistence pro realizaci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 č. 1 dle materiálu RK-11-2007-13, př. 1;
* změnu termínů projektu Technická asistence pro realizaci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 č. 2 dle materiálu RK-11-2007-13, př. 2.
Odpovědnost OŠMS
Termín OŠMS zajistí zaslání oznámení o změně projektů do 13. 4. 2007 CRR.
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz