Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-10-2007-73

RK-10-2007-73.doc
Číslo materiálu73
Číslo jednacíRK-10-2007-73
NázevVýběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Bína
Předkládá J. Vondráček
Počet příloh
Popis problémuRada kraje Vysočina schválila na svém dne 16. 1. 2007 na jejím 3. zasedání usnesením č. 0039/03/2007/RK vyhlášení výběrového řízení na ředitele/ředitelku Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace. Do výběrového řízení se řádně přihlásili celkem 4 uchazeči, přičemž jeden uchazeč se z účasti na ústních pohovorech omluvil.
Výběrové řízení na ředitele/ředitelku Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace probíhalo ve dvou částech, a to v 1. části věnované psychologickým pohovorům a ve 2. části zaměřené na řízený rozhovor. Obě části proběhly 2. 3. 2007 a k oběma částem výběrového řízení se dostavili tři uchazeči. Na základě uvedených částí výběrového řízení komise doporučila pouze jediného uchazeče jako vhodného, jak je uvedeno v materiálu
RK-10-2007-73, př. 1.
Návrh řešení Na základě doporučení výběrové komise ve výběrovém řízení na ředitele/ředitelku Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace, navrhujeme jmenovat ředitelem této organizace pana Bohuslava Kubáta dle materiálu RK-10-2007-28, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
jmenuje
do funkce ředitele Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace, s účinností od 1. 4. 2007 pana Bohuslava Kubáta.
Odpovědnost odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Termín 31. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz