Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-10-2007-68

RK-10-2007-68.doc
Číslo materiálu68
Číslo jednacíRK-10-2007-68
NázevDelegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
Zpracoval J. Koten
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Vrchlického 59, 586 33 Jihlava (dále jen nemocnice), potřebuje zajistit dodavatele na nadlimitní veřejnou zakázku: "Dodávka angiografického kompletu pro intervenční angiografii" dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon). Oznámení o zakázce bylo uveřejněno v IS VZ (Informační systém o veřejných zakázkách) dne 25. 1. 2007. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH je 13 000 tis. Kč. Akce byla schválena v investičním plánu nemocnice v r. 2006 a převedena do r. 2007.
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále jen VZ) je dodávka univerzálního angiografického zařízení s jednorovinným C-ramenem s maximálním rozsahem pohybu a plnou digitalizací obrazu určené především pro provádění angiografií včetně DSA (modifikace rentgenového vyšetření cév s digitálním vyhodnocením obrazu) v rozsahu od mozku po dolní končetiny.
Komise pro otevírání obálek s nabídkami byla jmenována ředitelem nemocnice v souladu s § 71 odst.1 Zákona a otevírání obálek proběhne dne 12. 3. 2007 v 10:00 hodin.
V souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina (dále jen Pravidla) žádá nemocnice o delegování zástupců zřizovatele do hodnotící komise.
Jednání hodnotící komise je stanoveno na 28. 3. 2007 od 10:00 hodin v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, v zasedací místnosti ředitelství, dveře č. 3.19.
Návrh řešení Podle čl. 5 odst. 4 Pravidel rozhoduje rada kraje o účasti zástupce zřizovatele v hodnotící komisi. Návrh předpokládá doplnění zástupce z řad členů zastupitelstva, jednoho zástupce z další politické strany a jednoho zástupce z řad pracovníků úřadu, jako zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do hodnotící komise přímo na jednání rady. Delegace počtu zástupců a jejich náhradníků je přizpůsobena požadavku odst. 4 § 74 Zákona cit.: "Současně se jmenováním členů hodnotící komise jmenuje veřejný zadavatel za každého člena hodnotící komise jeho náhradníka".
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
deleguje
......................................., zástupce politické strany ...................... a Jana Kotena, pracovníka oddělení zdravotní péče, jako zástupce zřizovatele a ..............................., zástupce politické strany ..................., a ing. Tomáše Halačku, pracovníka oddělení zdravotní péče, jako náhradníky za zástupce zřizovatele do hodnotící komise pro veřejnou zakázku "Dodávka angiografického kompletu pro intervenční angiografii", pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, Vrchlického 59, 586 33 Jihlava.
Odpovědnost Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Termín 20. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz