Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-10-2007-55

RK-10-2007-55.doc  RK-10-2007-55pr1.doc  RK-10-2007-55pr2.tif
Číslo materiálu55
Číslo jednacíRK-10-2007-55
NázevFond Vysočiny - Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny
Zpracoval R. Zvolánek
Předkládá P. Bureš
Počet příloh
Popis problémuV rámci grantového programu Čistá voda 2006 byla mezi krajem Vysočina a Městem Třebíč dne 11. 7. 2006 uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 002/143/06 na projekt "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Třebíči - Borovině (Baťovy domky)". Tento projekt byl podpořen částkou 400 000,- Kč, přičemž se jedná se o podporu na vypracování projektové dokumentace.
Od data podpisu smlouvy začala žadateli běžet lhůta 8 měsíců na realizaci projektu, tj. nejpozději do 11. 3. 2007 by měl být projekt zhotoven. Město Třebíč dne 13. 2. 2007 požádalo o prodloužení doby realizace projektu do 30. 11. 2007 (viz příloha č. 2 tohoto materiálu). Žádost je odůvodněna změnami v projektové dokumentaci pro územní řízení z důvodu přeložek přípojek k jednotlivým nemovitostem a následně zpožděním prací na projektové dokumentaci pro stavební povolení.
Návrh řešení Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství po posouzení žádosti Města Třebíč doporučuje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 002/143/06 podle přílohy č. 1 tohoto materiálu, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu do 30. 11. 2007.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 002/143/06 dle materiálu RK-10-2007-55, př. 1.
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
Termín 31. 12. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz