Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-10-2007-54

RK-10-2007-54.doc  RK-10-2007-54pr1.doc  RK-10-2007-54pr2.tif
Číslo materiálu54
Číslo jednacíRK-10-2007-54
NázevFond Vysočiny - Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny
Zpracoval R. Zvolánek
Předkládá P. Bureš
Počet příloh
Popis problémuV rámci grantového programu Čistá voda 2006 byla mezi krajem Vysočina a Obcí Nová Ves u Chotěboře dne 7. 7. 2006 uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 011/143/06 na projekt "Kanalizace a ČOV v obci Nová Ves u Chotěboře". Tento projekt byl podpořen částkou 129 363,- Kč, přičemž se jedná se o podporu na vypracování projektové dokumentace.
Od data podpisu smlouvy začala žadateli běžet lhůta 8 měsíců na realizaci projektu, tj. nejpozději do 7. 3. 2007 by měl být projekt zhotoven. Obec Nová Ves u Chotěboře dne 23. 2. 2007 požádala o prodloužení doby realizace projektu do 7. 5. 2007, tj. o 2 kalendářní měsíce (viz příloha č. 2 tohoto materiálu). Žádost je odůvodněna změnami v projektové dokumentaci pro stavební povolení z důvodu výběru technologie pro ČOV.
Návrh řešení Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství po posouzení žádosti Obce Nová Ves u Chotěboře doporučuje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 011/143/06 podle přílohy č. 1 tohoto materiálu, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu do 7. 5. 2007.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 011/143/06 dle materiálu RK-10-2007-54, př. 1.
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
Termín 7. 6. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz