Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-10-2007-52

RK-10-2007-52.doc  RK-10-2007-52pr1.doc  RK-10-2007-52pr2.doc  RK-10-2007-52pr3.doc
Číslo materiálu52
Číslo jednacíRK-10-2007-52
NázevNávrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2007
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá M. Kalivoda
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvem kraje Vysočina byl dne 12. 12. 2006 usnesením 0545/09/2006/ZK schválen v rámci rozpočtu kraje Vysočina kapitola Požární ochrana a IZS orj. 1500 paragraf 5512 - příspěvek na věcné výdaje jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí kraje Vysočina (dále jen "SDH") v celkové výši 6 006 000 Kč. Tato částka se skládá z příspěvků na soutěže a na rozvoj akceschopnosti jednotek SDH obcí zařazených do plošného pokrytí kraje Vysočina schváleného MV GŘ HZS ČR včetně jeho aktualizace pro rok 2007.
Návrh řešení Navrhuje se rozdělit výše uvedenou částku na základě zásad zastupitelstva kraje. V rámci větší přehlednosti při vyplácení příspěvků jednotlivým subjektům jsou navrženy dvoje zásady:

1. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina, SH ČMS - Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina a Moravské hasičské jednotě kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2007 - Příspěvek na soutěže (dále jen "Zásady - Příspěvek na soutěže") (RK-10-2007-52, př. 1) na rozdělení příspěvku na soutěže ve výši 1 456 000 Kč za účelem:
- prověření akceschopnosti jednotek SDH obcí, požární techniky a věcných prostředků požární ochrany jednotek SDH obcí, formou okrskových, okresních soutěží a krajské soutěže,
- soutěží, vybavení a další činnosti dětí,
- preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva.
Z celkové částky 1 456 000 Kč příspěvku na soutěže se dle materiálu RK-10-2007-52, př. 1 ponechává do konce měsíce srpna rezerva ve výši 100 000 Kč. Čerpání rezervy navrhne hejtmanovi kraje starosta SH ČMS kraje Vysočina.

2. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2007 - Příspěvek na akceschopnost Jednotek požární ochrany obcí (dále jen "Zásady - Příspěvek na akceschopnost") dle materiálu
RK-10-2007-52, př. 2 na rozdělení příspěvku ve výši 4 550 000 Kč za účelem rozvoje akceschopnosti jednotek SDH obcí zařazených do plošného pokrytí kraje Vysočina schváleného MV GŘ HZS ČR včetně jeho aktualizace pro rok 2007. Z celkové částky 4 550 000 Kč příspěvku na akceschopnost se dle Zásad - Příspěvek na akceschopnost ponechává do konce měsíce září rezerva ve výši 100 000 Kč. Čerpání rezervy navrhne hejtmanovi kraje ředitel Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina po projednání se starostou SH ČMS - Krajského sdružení hasičů kraje Vysočina.
StanoviskaEkonomický odbor: Ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 byla v kapitole Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana - dobrovolná část schválena částka 6 006 tis. Kč určená pro obce kraje Vysočina na požární ochranu.

Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina doporučuje svým usnesení 002/02/2007/BK schválit Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2007.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* schválit Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina, SH ČMS - Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina a Moravské hasičské jednotě kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2007 - Příspěvek na soutěže dle materiálu RK-10-2007-52, př. 1;
* v souladu s ustanovením § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci Krajskému sdružení hasičů ČMS a Moravské hasičské jednotě kraje Vysočina, IČ 86553216 ve výši 1 356 000 Kč (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část) na:
- prověření akceschopnosti jednotek SDH obcí, požární techniky a věcných prostředků požární ochrany jednotek SDH obcí, formou okrskových, okresních soutěží a krajské soutěže,
- soutěží, vybavení a další činnosti dětí,
- preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva.
dle materiálu RK-10-2007-52, př. 3;
* schválit Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2007 - Příspěvek na akceschopnost Jednotek požární ochrany obcí dle materiálu RK-10-2007-52, př. 2;
• v souladu s ustanovením § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci obcím v celkové výši 4 450 000 Kč (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část) za účelem rozvoje akceschopnosti jednotek sdružení dobrovolných hasičů obcí zařazených do plošného pokrytí kraje Vysočina dle materiálu RK-10-2007-52, př. 2.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 30. 4. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz