Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-10-2007-30

RK-10-2007-30.doc  RK-10-2007-30pr1.tif
Číslo materiálu30
Číslo jednacíRK-10-2007-30
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
Zpracoval V. Prokop, V. Krčál
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuNa jednání rady kraje č. 8/2007 dne 20. února 2007 byla usnesením č. 0268/08/2007/RK schválena dotace pro Krajské sdružení ČSTV, E. Rošického 6, 586 01 Jihlava ve výši 6 400,- Kč dle tabulky č. 2 přílohy 14 materiálu RK-08-2007-48. Vzhledem k tomu, že dotace pro tuto organizaci překročily 200 000,- Kč, je nutné, aby uvedenou dotaci schválilo zastupitelstvo kraje.
Návrh řešení Radě kraje je navrhováno zrušit část usnesení č. 0268/08/2007/RK týkající se schválení dotace pro Krajské sdružení ČSTV, E. Rošického 6, 586 01 Jihlava a doporučit zastupitelstvu rozhodnout o poskytnutí dotace ve výši 6 400,- Kč na účast na Mistrovství České republiky dospělých ve stolním tenise dle žádosti v materiálu RK-10-2007-30, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
ruší
usnesení č. 0268/08/2007/RK ze dne 20. 2. 2007 v části týkající se rozhodnutí o poskytnutí dotace Krajskému sdružení ČSTV, E. Rošického 6, 586 01 Jihlava, IČ 709 27 511 ve výši 6 400,- Kč dle materiálu RK-08-2007-48, př. 14;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost Krajskému sdružení ČSTV, E. Rošického 6, 586 01 Jihlava, IČ 709 27 511 ve výši 6 400,- Kč na účast na Mistrovství České republiky dospělých ve stolním tenise dle žádosti v materiálu RK-10-2007-30, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
Termín 30. 4. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz