Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-10-2007-24

RK-10-2007-24.doc  RK-10-2007-24pr1.pdf  RK-10-2007-24pr1upr1.pdf
Číslo materiálu24
Číslo jednacíRK-10-2007-24
NázevVýroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2005/2006 a kalendářní rok 2006
Zpracoval4 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2005/2006 a kalendářní rok 2006 pro: jednání rady kraje č. 10/2007 dne 13. 3. 2007 zpracovali: K. Ubr, Z. Skoumalová, S. Kašpárková
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuPodle ustanovení § 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zpracovává krajský úřad výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji (dále jen "výroční zprávu") a předkládá ji zastupitelstvu kraje a MŠMT.
Návrh řešení OŠMS předkládá zastupitelstvu kraje výroční zprávu dle materiálu RK-10-2007-24, př. 1 (předložena na CD).
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2005/2006 a kalendářní rok 2006 dle materiálu RK-10-2007-24, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín do 30. 3. 2007 odeslat na MŠMT a do konce března zveřejnit výroční zprávu na webových stránkách kraje.
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz