Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-09-2007-34

RK-09-2007-34.doc
Číslo materiálu34
Číslo jednacíRK-09-2007-34
NázevŽádost obce Radotice o poskytnutí finanční výpomoci na realizaci protipovodňových opatření na území obce
Zpracoval L. Hrůza
Předkládá M. Černý
Počet příloh
Popis problémuV roce 2006 obdržela obec Radotice v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny (dále jen "POVV") podporu ve výši 127 tis. Kč na realizaci protipovodňových opatření na území obce. Pro rok 2007 obec požaduje na tentýž účel ze stejného programu podporu ve výši 140 tis. Kč. Garantovaná výše podpory dle Zásad POVV činí 104 tis. Kč.

Dne 29. 11. 2006 byla kraji Vysočina doručena žádost obce Radotice o finanční podporu ve výši 50 tis. Kč na krytí zvýšených nákladů spojených s realizací protipovodňových opatření na území obce. Žádost obce, odpověď na žádost a reakce obce na tuto odpověď, je obsahem materiálu RK-09-2007-34, př.1.

POVV je systémovým dotačním titulem kraje Vysočina, prostřednictvím kterého kraj poskytuje finanční podporu obcím mimo jiné i na prevenci a likvidaci povodňových škod. Obec Radotice v roce 2007 možnost žádat z tohoto dotačního programu využila.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina navrhuje zamítnout předmětnou žádost, a to s ohledem na to, že obec Radotice v roce 2007 obdrží na požadovaný účel částku min. 104 tis. Kč z POVV. POVV je systémovým nástrojem krajského rozpočtu vhodným pro požadovaný účel.

Dle § 36 odst. d) je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodování o poskytování dotací obcím z rozpočtu kraje a kontrola jejich využití.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
nedoporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci obci Radotice, se sídlem, Radotice 59, 675 32 Třebelovice, IČ 48527475 ve výši 50 tis. Kč na realizaci protipovodňových opatření na území obce.
Odpovědnost ORR
Termín 27. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz