Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-08-2007-47

RK-08-2007-47.doc  RK-08-2007-47pr1.tif
Číslo materiálu47
Číslo jednacíRK-08-2007-47
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na soutěž "Alternativní zdroje - energie budoucnosti"
Zpracoval P. Zábranská, V. Zelený
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuVzdělávací agentura Kroměříž, s. r. o. předložila kraji (radní M. Matějkové) návrh na účast kraje ve 3. ročníku národní soutěži Enersol 2007. Tento projekt je zaměřen na podporu vzdělávání v oblasti obnovitelných zdrojů energie a je určen technickým školám. Vzhledem k tomu, že účast v soutěži by přišla kraj na neakceptovatelnou částku 185 164,- Kč, byl organizátor soutěže požádán o cenový rozklad a na základě tohoto rozkladu byla navržena pořadateli částka redukovaná na 85 144,- Kč. Jelikož tato částka nebyla akceptována organizátorem, bylo rozhodnuto (radní M. Matějkovou), že se uskuteční pouze krajské kolo této soutěže, které zajistí organizačně Střední škola technická Jihlava, a kraj přispěje na ceny pro soutěžící v krajském kole. Stanovení pořadí soutěže proběhlo dne 8. 2. 2007 a na 14. 3. 2007 je připraveno slavnostní vyhodnocení a předání cen na KrÚ pod záštitou radní M. Matějkové. Z tohoto důvodu je třeba zajistit finanční příspěvek organizátorovi soutěže na věcné ceny nejlepším účastníkům krajského kola.
OŠMS předkládá radě kraje žádost o podporu krajského kola soutěže "Alternativní zdroje - energie budoucnosti" Střední školy technické Jihlava, Polenská 2, 586 01 Jihlava.
Žádost nemůže být podpořena na základě "Pravidel Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež", která byla schválena 30. 1. 2007, neboť je požadovaná podpora vyšší než 50 %, a pokud by se snížila podpora dle pravidel, výše podpory by se dostala pod možnou hranicí, tj. 5 000,- Kč. Zároveň dle pravidel musí žadatel o dotaci požádat minimálně 2 měsíce před realizací akce, což v tomto případě nebylo možné.
Návrh řešení OŠMS navrhuje radě kraje rozhodnout o poskytnutí dotace ve výši 6 450,- Kč Střední škole technické Jihlava, Polenská 2, 586 01 Jihlava, na podporu krajského kola soutěže Alternativní zdroje - energie budoucnosti.
Za účelem zajištění finančního krytí této akce navrhujeme povýšit kapitolu Školství, mládeže a sportu o částku 6 450,- Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o tuto částku.
Žádost o podporu je obsahem materiálu RK-08-2007-47, př. 1.
StanoviskaEkonomický odbor nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky. Aktuální stav položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 13. 2. 2007 je 28 032 tis. Kč
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci Střední škole technické Jihlava, Polenská 2, 586 01 Jihlava, IČ 13695461 ve výši 6 450,- Kč na podporu krajského kola soutěže Alternativní zdroje - energie budoucnosti;
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 6 450,- Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o tuto částku 6 450,- Kč určenou pro Střední školu technickou Jihlava na podporu krajského kola soutěže Alternativní zdroje - energie budoucnosti;
* změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz u Střední školy technické Jihlava, Polenská 2, 586 01 Jihlava ve výši 6 450,- Kč.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín 15. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz