Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-08-2007-44

RK-08-2007-44.doc
Číslo materiálu44
Číslo jednacíRK-08-2007-44
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - dotace v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů pro Střední školu stavební Jihlava
Zpracoval A. Vlachová
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuV rámci realizace Operačního programu rozvoj lidských zdrojů, Opatření 3.1 - Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů vzdělávání, grantového schématu Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. 22 775/06-27-0053 Střední škole stavební Jihlava dotaci na financování uznatelných výdajů grantového projektu "Metodika vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na střední škole" maximálně do výše 632 350 Kč.
MŠMT převedlo na zvláštní účet pro školství pro tuto školu zálohovou platbu ve výši 25% maximální výše uznatelných výdajů, tj. částku 158 088 Kč.
Návrh řešení Radě kraje je navrhováno:
* zvýšit příjmy a výdaje rozpočtu kraje o účelovou dotaci ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu ve výši 158 088 Kč;
* schválit zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz Střední škole stavební Jihlava o částku 158 088 Kč dle materiálu RK-08-2007-44;
StanoviskaEkonomický odbor nemá k návrhu rozpočtového opatření připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje (pol. 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a zvýšení výdajové části rozpočtu kraje (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště) o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů ve výši 158 088 Kč určenou pro Střední školu stavební Jihlava na projekt Metodika vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na střední škole;
* zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz Střední škole stavební Jihlava
o částku 158 088 Kč dle materiálu RK-08-2007-44;
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín únor 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz