Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-08-2007-43

RK-08-2007-43.doc  RK-08-2007-43pr1.doc  RK-08-2007-43pr2.doc
Číslo materiálu43
Číslo jednacíRK-08-2007-43
NázevZákladní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 a Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 - vzdání se funkce ředitelů
Zpracoval M. Vašíčková
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuDopisem ze dne 18. 12. 2006 oznámil pan František Hofman vzdání se funkce ředitele Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 ke dni 30. 6. 2007 dle materiálu
RK-08-2007-43, př. 1.
Dopisem ze dne 24. 1. 2007 oznámila paní Pavla Dudková vzdání se funkce ředitelky Základní školy Nové Město na Moravě, Malá 154 ke dni 31. 7. 2007 dle materiálu
RK-08-2007-43, př. 2.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu doporučuje Radě kraje Vysočina vzít na vědomí oznámení o vzdání se funkce ředitele Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 a oznámení o vzdání se funkce ředitelky Základní školy Nové Město na Moravě, Malá 154 a pověřit odbor školství, mládeže a sportu vyhlášením a organizací konkursního řízení na funkci ředitele (ředitelky) Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 a Základní školy Nové Město na Moravě, Malá 157.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
vzdání se funkce ředitele Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 pana Františka Hofmana ke dni 30. 6. 2007 dle materiálu RK-08-2007-43, př. 1 a vzdání se funkce ředitelky Základní školy Nové Město na Moravě, Malá 157 paní Pavly Dudkové ke dni 31. 7. 2007 dle materiálu RK-08-2007-43, př. 2;
pověřuje
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, odbor školství, mládeže a sportu vyhlášením a organizací konkursního řízení na funkci ředitelů Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 a Základní školy Nové Město na Moravě, Malá 157.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín únor - červen 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz