Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-08-2007-40

RK-08-2007-40.doc
Číslo materiálu40
Číslo jednacíRK-08-2007-40
NázevDelegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
Zpracoval J. Koten
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Slovanského bratrství 710, 398 38 Pelhřimov (dále jen nemocnice), potřebuje zajistit dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) nazvanou Zhotovení projektové dokumentace pro realizaci stavby: "Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu Nemocnice Pelhřimov - hlavní lůžková budova"
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby dané Vyhláškou 499/2006 (rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby), zadávací dokumentace stavby, technických podmínek, klasifikace stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Veřejná zakázka byla vyhlášena dne 19. 2. 2007 formou výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace 5-ti zájemcům a současně byla zveřejněna na webových stránkách kraje Vysočina.
Komise pro otevírání obálek s nabídkami bude jmenována ředitelem nemocnice v souladu s § 71 odst.1 zákona. Otevírání obálek s nabídkami se koná 12. 3. 2007.
V souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek žádá nemocnice o delegování zástupců zřizovatele do hodnotící komise.
Jednání hodnotící komise je stanoveno na 21. 3. 2007 na 14 hodin v zasedací místnosti ředitelství Nemocnice Pelhřimov p.o.
Návrh řešení Podle čl. 5 odst. 4 Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina rozhoduje rada kraje o účasti zástupce zřizovatele v hodnotící komisi.
Návrh předpokládá doplnění zástupce z řad členů zastupitelstva a jednoho zástupce z řad pracovníků úřadu, jako zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do hodnotící komise přímo na jednání rady.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
deleguje
....................................... a Jana Kotena, pracovníka oddělení zdravotní péče, jako zástupce zřizovatele a ............................... a ing. Tomáše Halačku, pracovníka oddělení zdravotní péče, jako náhradníky za zástupce zřizovatele do hodnotící komise pro veřejnou zakázku Zhotovení projektové dokumentace pro realizaci stavby: "Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu Nemocnice Pelhřimov - hlavní lůžková budova" pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, Slovanského bratrství 710, 398 38 Pelhřimov.
Odpovědnost Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
Termín 14. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz